Frilansande barnmorskor kan strida mot reglerna

Betala 24 000 kronor så är vi med på din förlossning. Men de frilansande barnmorskornas affärsidé kan strida mot regelverket.

2 april 2014

I Stockholm har en ny, parallell förlossningsverksamhet vuxit fram vid sidan om den offentliga vården: Privata barnmorskor med egna företag som tar betalt för att bistå den gravida kvinnan före, under och efter förlossningen. Prislappen är 24 000 kronor för en förstföderska, och 20 000 kronor för en omföderska och då ingår även hjälp på jourtid.

Målgruppen är gravida kvinnor som vill ha extra stöd, men här finns även kvinnor som oroats av de svarta rubrikerna om krisen i förlossningsvården.

Frilansar på förlossningen

I Stockholm finns ett nätverk av omkring tio barnmorskor som vid sidan av sina ordinarie anställningar inom landstinget även frilansar inom ramen för sina egna företag. Verksamheten har pågått i flera år och de privata barnmorskorna har följt med sina kunder till flera förlossningskliniker, till exempel Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och BB Stockholm, enligt Ann Petrén. Hon är barnmorska på nystartade BB Sophia och en av dem som driver ett företag vid sidan om.

– När vi åker med en kund till ett annat sjukhus har vi mer rollen som doula, även om vi i sällsynta fall även deltar i själva förlossningen. Men när vi åker till de sjukhus där vi själva har anställningar, jobbar vi och gör allt som en vanlig barnmorska gör. Det är precis samma, säger hon.

Ann Petrén uppger att de privata barnmorskorna tas emot positivt av den ordinarie personalen och att samarbetet fungerat smärtfritt. Men frågan är om det är tillåtet. Lena Renman är enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
– Det här låter väldigt konstigt och skulle i så fall bryta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och mycket mer. Vem har ansvaret? Landstinget, eller företaget? Om det till exempel skulle inträffa en avvikelse finns det två olika vårdgivare, det fungerar inte ansvarsmässigt, säger hon.

Dessutom väcker upplägget frågor om vilken bisyssla som är okej.
– De privata barnmorskorna tar betalat från sina kunder, men använder sedan landstingets lokaler och resurser. Det undrar jag om arbetsgivaren godkänner, säger Lena Renman.

Kan inte hoppa in som företagare

Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting, har inte hört talas om att det finns privata barnmorskor som arbetar aktivt med förlossningar inne på förlossningsklinikerna, men menar att allt arbete där måste ske inom ramen för anställningen. Det går inte att hoppa in och jobba som företagare när man har en kund som måste föda barn.

– Tjänstgör man hos oss ska det vara på uppdrag av verksamheten. Något annat är omöjligt, säger Anna Nergårdh.

Hon ska nu höra med ansvariga på landstingets alla förlossningskliniker hur de ställer sig till de här uppgifterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida