Gläds åt att alternativa nobelpriset går till världskänd barnmorska

Gläds åt att alternativa nobelpriset går till världskänd barnmorska
Ina May Gaskin delar årets Right Livelihood-pris med tre andra. Foto: Jeanne Kahan

Ina May Gaskin, ”den mest kända barnmorskan i världen”, belönas med Right Livelihood award som ofta kallas det alternativa nobelpriset. Fantastiskt roligt, tycker barnmorskan och professorn Ingegerd Hildingsson som har Gaskin som förebild.

Gaskin är en pionjär och en förebild för barnmorskor världen över. En som har följt hennes insatser sedan lång tid tillbaka är Ingegerd Hildingsson, barnmorska och professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

– Det är fantastiskt roligt att man ger priset till en barnmorska som så starkt stöder det naturliga födandet i vår medikaliserade värld, säger hon.

Försvarar barnmorskans yrke

I motiveringen heter det att Ina May Gaskin får priset för sitt livslånga arbete med att lära ut säkra, kvinnocentrerade förlossningsmetoder som bäst gagnar den fysiska och mentala hälsan hos både mamma och barn.

I hennes hemland USA har barnmorska som yrke försvunnit allt mer. Den försvagade ställningen beror främst på att ledande obstetriker ansett att barnmorskor inte behövs i och med fler medicin-tekniska förlossningar som använder sig av kejsarsnitt och bedövningar.

Ina May Gaskin har arbetat för att barnmorskans kunskaper ska få plats och för kvinnans möjlighet att själv välja förlossning.

Naturlig förlossning

Hennes center ”The Farm Midwifery Center” blev under 1970-talet känt för att utöva och lära ut traditionella barnmorskekunskaper och att i mycket lägre grad än andra förlossningskliniker behöva ta till kejsarsnitt.

– Hon har inspirerat barnmorskor som arbetar med hemförlossningar och hennes bok Spiritual Midwifery är en bibel för många barnmorskor, säger Ingegerd Hildingsson.

Vid flera tillfällen har Ingegerd Hildingsson hört Ina May Gaskin tala och fascinerats av hennes entusiasm och lugna utstrålning. Hon berättar hur hon kan sitta och sticka under en konferens för att i nästa stund hålla ett engagerat anförande.

Risker med läkemedel

Gaskin har också lett kampanjer för att visa på riskerna med att använda läkemedel för att påskynda förlossningar av bekvämlighetsskäl. Hon har kunnat visa att mödradödligheten i USA till viss del beror på det ökande antalet kejsarsnitt och igångsättande av förlossningar med hjälp av läkemedel.

– I Sverige är det inte som i USA, men vi ser olika trender komma och gå även här. Nu har vi länge sett att kejsarsnitt som görs av icke medicinska skäl ökar, att det används mer och mer värkförstärkande dropp och att fler förlossningar sätts igång, säger Ingegerd Hildingsson.

Hon anser att det finns en otålighet kring förlossningarna i dag och tycker att det är dags för barnmorskorna att säga ifrån.

– Vi måste värna om det naturliga födandet och därför är det extra roligt att Ina May Gaskins arbete uppmärksammas just nu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida