Göteborg slutar med omedelbar avnavling

En svensk studie om avnavling och ett seminarium på barnmorskedagarna i Göteborg i maj fick Sahlgrenska att ändra sina rutiner.

När Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn kom för fyra år sedan var tidig avnavling, det vill säga inom 20 sekunder efter barnets födelse, praxis på de flesta förlossningskliniker i landet. Riktlinjerna rekommenderar sen avnavling, det vill säga efter 2—3 minuter, med tillfällig manuell avklämning av cirkulationen i navelsträngen när prov tas för syra-basstatus och laktat.?

Barnmorskeförbundet och neonatalsektionen av Svensk barnläkarförening ställde sig bakom rapporten framtagen av professionerna barnmorska, obstetriker och barnläkare. Ändå fortsätter på många håll den tidiga avnavling som blev rutin då syra-basprovet infördes på alla nyfödda för många år sedan. Inte minst Göteborg har gjort sig känt för att inte vilja ändra rutinen för sina 11 000 nyfödda om året. På Sahlgrenska universitetssjukhuset finns också Nationella navelsträngsblodbanken som inrättades på regeringens uppdrag 2006 för att öka tillgången på stamceller i världen. Blodet samlas in genom donationer från barn som föds i Göteborg och numera även i Huddinge utanför Stockholm. ??

Tidig avnavling är ett ämne som väcker starka känslor hos både barn­morskor, läkare och föräldrar, konstaterade moderatorn på barnmorske­dagarna i Göteborg i maj. Är det etiskt försvarbart? Behöver inte barnet blodet i navelsträng och placenta? Störs anknytningen av tidig avnavling?

Ola Andersson, barnläkare i Halmstad, presenterade resultaten av sin internationellt uppmärksammade studie publicerad i British Medical Journal i november förra året. Studien på 400 barn som avnavlades vid olika tidpunkter visade bland annat bättre järnförråd och färre fall av järnbrist vid fyra månaders ålder bland dem som avnavlades efter tre minuter, jämfört med de omedelbart avnavlade.

Föreställningen att det är blodbanken som kräver omedelbar avnavling förnekade professor Anders Fasth på blodbanken, beslutet är obstetrikernas och deras önskan om säker provtagning för syra-bas. ?

Järnbrist under första levnadsåret har förknippats med försenad psyko­motorisk och mental utveckling och förlust av stamceller skulle potentiellt kunna orsaka blodsjukdomar och diabetes senare under livet. Sahlgrenskas kvalitetssäkringsgrupp skriver i ett dokument reviderat den 30 maj att kunskapsluckor, främst vad gäller långsiktiga effekter på barnets kognitiva funktion och förlusten av stamceller, gör balansen mellan en teoretisk risk för barnet och nyttan för mottagare av stamceller osäker. ??

Sedan mitten av juli har man slutat med tidig avnavling i Göteborg och donationsbarn hanteras på samma sätt som i Huddinge, där den Nationella navelsträngsblodbanken i Göteborg förra året inrättade ett insamlingsställe på Karolinska universitetssjukhuset. Där beslutade obstetrikerna att barn som donerar ska avnavlas efter en minut. ??

Det har inneburit att färre av donationerna har kunnat användas, sex av tio mot åtta av tio i Göteborg. Anders Fasth förväntar sig nu samma utveckling i Göteborg. Å andra sidan har han märkt att fler föräldrar är villiga att donera sitt barns navelsträngsblod nu då avnavlingen sker efter en minut. En studie har påbörjats som ska undersöka effekterna av att vänta.

Fakta

Blodet i navelsträng och moderkaka innehåller en stor mängd blodstamceller, sådana som kan användas för att behandla blodsjukdomar. Vid tidig avnavling donerar det nyfödda barnet ungefär en deciliter blod, vilket motsvarar två liter blod hos en vuxen. I genomsnitt pulserar navelsträngen i flera minuter efter förlossningen. Vid sen avnavling rinner nästan allt blod från moderkakan in i det nyfödda barnets blodomlopp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida