Förlossningsvården

Gravida bör skyddas mot covid-19

Gravida bör skyddas mot covid-19
Det finns många frågetecken kring hur covid-19 påverkar kvinnan och barnet vid en graviditet. Foto Mostphotos.

Folkhälsomyndigheten skärper sina rekommendationer. Gravida bör inte utsättas för risken att smittas av covid-19, speciellt inte mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Det kan innebära att gravid vårdpersonal slipper jobba med corona-patienter.

Sexton gravida kvinnor med covid-19 har vårdats på iva. Det visar data från svenska intensivvårdsregistret.

Den statistiken, i kombination med att kunskapsläget om virusets påverkan på mamman och barnet är så lågt, gör att Folkhälsomyndigheten nu uppdaterar sina rekommendationer för covid-19.

– Vi vill förebygga att fler gravida blir allvarligt sjuka eller behöver intensivvård, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Begränsa sociala kontakter

Gravida uppmanas att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck behöver vara särskilt försiktiga. De bör begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt och rådgöra med sin barnmorska eller läkare.

Stora kunskapsluckor

I underlaget för de nya rekommendationerna skriver man att kvaliteten på de rapporter som finns hittills om gravida och covid-19 är osäker. Studierna är små, ofta baserade på få fall och vissa viktiga uppgifter kan saknas vilket gör det svårt att dra några slutsatser.

Enligt information från regionernas smittskyddsenheter och svenska intensivvårdsregistet framkommer det att det inte alltid är covid-19 som är den primära anledningen att gravida vårdats på iva.

Knappt hälften av de gravida – eller som precis har varit gravida – har antingen behövt intensivvård av andra anledningar, har haft lindriga till måttliga covid-symptom eller vårdats på iva som en försiktighetsåtgärd för att de varit gravida.

Kan bli skyddsstopp

Enligt intensivvårdsregistret går det inte att urskilja om de gravida själva arbetat i vården innan de blev sjuka. Men bland Vårdförbundets gravida medlemmar finns en hel del frågor.

Vårdförbundet i Värmland gick i början av veckan ut med besked om att de kommer att lägga personliga skyddstopp för gravida medlemmar som förväntas arbeta inom covidvården.

­– Vi måste vara väldigt försiktiga eftersom det inte finns någon evidens kring hur viruset påverkar mamman och barnet. Som skyddsombud kan vi inte ta ansvar för att gravida arbetar med covid-patienter, säger Camilla Gustafsson som är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Värmland.

Arbetsmiljöverket får avgöra

Hon berättar att oroliga medlemmar har hört av sig till förtroendevalda för att få veta vad som gäller på jobbet om de är – eller kanske blir – gravida under coronapandemin.

– Vi har försökt att få till en generell överenskommelse med arbetsgivaren och ställt som krav att inga gravida ska arbeta på rena covid-avdelningar. Men det har inte lyckats och då får vi i stället lägga personliga skyddstopp. Då blir det Arbetsmiljöverket som får avgöra vilka risker som finns, säger Camilla Gustafsson.

I dagsläget har Vårdförbundet i Värmland inte lagt några personliga skyddsstopp för gravida.

Kan bli ändring i Värmland

Fram till igår ville ledningen för hälso- och sjukvården i region Värmland inte fatta något beslut om gravida och hänvisade bland annat till att graviditet inte var en riskfaktor, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

Men nu, med den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, kan det beslutet komma att omvärderas.

– Vi behöver ta ställning till den här nya informationen, vad det här innebär och vilka beslut vi behöver fatta, säger hälso- och sjukvårdens tillförordnade HR-chef Wolmer Edqvist till SVT Nyheter Värmland.

För dig som är gravid och jobbar i vården

  • Så snart du berättat att du är gravid ska arbetsgivaren genast undersöka om du i ditt arbete utsätts för miljöfaktorer eller arbetsförhållanden som kan vara skadliga.
  • Riskbedömningen sker ofta tillsammasn med skyddsombud. Därefter ska du informeras om resultatet och de åtgärder som behöver vidtas.
  • I första hand ska arbetsmiljön förändras för att undanröja risker, i andra hand ska arbetsgivaren undersöka om det går att omplacera dig till andra arbetsuppgifter.
  • Om detta inte sker kan skyddsombudet lägga ett så kallat skyddsombudsstopp, eller skyddsstopp, enligt arbetsmiljölagen.
  • Arbetet stoppas tills Arbetsmiljöverket tagit ställning till situationen. Om arbetsgivaren bryter mot skyddsombudsstoppet kan det leda till skadestånd.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida