Halva pengen till personal

Drygt 51 procent av de extra miljoner som landstingen får för förlossningsvård och kvinnors hälsa går till bemanning. Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort. Sedan 2015 finns en överenskommelse mellan regeringen och SKL om närmare 500 miljoner extra per år på förlossningsvård och kvinno­hälsa. Det finns dock stora regionala skillnader i hur satsningen ?används. Vissa landsting ?har gjort av med cirka 90 procent av pengarna och andra under 10 procent. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida