Vårdfokus granskar

Här har barnmorskorna minskat mest i landet

Här har barnmorskorna minskat mest i landet
Ylva Eriksson, förtroendevald på förlossningen i Falun, gläds åt att de inom kort kommer att få flera nya barnmorskekolleger.

Medan cheferna under sju år ökat med drygt 27 procent i Landstinget Dalarna har barnmorskorna minskat med 9 procent. Men nu börjat statens och landstingets satsningar på specialistutbildningarna ge resultat. Läs del sju i serien "Fler styr färre vårdar".

– Det är oerhört provocerande. Jag förstår inte hur chefernas arbetsbörda har ökat så mycket att de behöver vara fler. Det är i alla fall ingenting vi har märkt av, att arbetsledningen skulle ha blivit bättre, säger Ylva Eriksson som i 25 år har arbetat som barnmorska på förlossningen i Falun och är förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen.

Arbete varannan helg

Hon berättar att ledningen länge slog dövörat till och inte hade någon större förståelse för de tuffa arbetsvillkor som gäller för barnmorskorna på golvet.

– Det har varit ganska stor omsättning på chefer. Men nu har vi åtminstone en verksamhetschef som har förståelse för att vi behöver vara fler, säger hon.

I takt med att allt fler barnmorskor lämnat verksamheten har de erfarna kollegerna blivit färre. Yngre har anställts, men inte tillräckligt många och inte med samma kompetens som tidigare.

Nattbarnmorskor finns inte mer. Alla tvingas arbeta på roterande schema med dag-, kvälls- och nattjänstgöring och arbete varannan helg. Extrapassen är många och ofta tuffa.

Förr var de sex barnmorskor per arbetspass, utom på sommaren då man gick ner till fem. Det senaste året har det varit konstant sommarbemanning, vilket innebär att en barnmorska samtidigt kan ha ansvar för tre mammor med pågående värkarbete.

Nära en tiondel försvunnit

Vårdfokus granskning visar att i landstingen och regionerna ökade antalet barnmorskor mellan åren 2010 och 2017 med 5,27 procent. I Skåne och Dalarna minskade de.

Allra störst var minskningen i Dalarna. Räknat på antalet årsanställda tappade landstinget 8,87 procent av sina barnmorskor under de här åren.

Se siffrorna för Dalarna och övriga landsting/regioner här.

På senare år, mellan 2014 och 2017, har även Östergötland och Kronoberg tappat nära en tiondel av sina barnmorskor. Ökningstakten i hela landet har bromsat in.

Nya har rekryterats, men inte alls i den omfattning som behövts. Med många nya på arbetsplatsen har det blivit än tyngre för de som jobbat där länge.

– Vi har haft en jättebesvärlig situation med en otrolig brist på barnmorskor. Sen 2014 har det bara blivit värre och värre, säger Agneta Romin, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Dalarna.

Vill slippa jobba natt

Till skillnad mot i storstäderna, där det ofta finns flera olika arbetsgivare, fungerar kvinnosjukvården i Dalarna som ett kommunicerande kärl mellan förlossningen, gynmottagningen och primärvårdens mödrahälsovård.

– Så fort det har blivit lediga tjänster i mödrahälsovården har barnmorskor från förlossningen gått dit eftersom de då slipper jobba kvällar, nätter och helger. Även om lönerna är högre i slutenvården är det inte så jättestora skillnader, säger Agneta Romin.

Regeringen har under flera års tid skjutit till pengar till kvinnosjukvården. För tre år sen beslutades att det skulle skapas 250 nybörjarplatser på barnmorskeutbildningen. Samtidigt har Dalarna på senare år satsat på specialistutbildning med full lön enligt Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, så kallad AST-utbildning. Nu börjar de investeringarna ge resultat.

Tolv nya barnmorskor

Till hösten börjar åtta nyexaminerade barnmorskor på förlossningen i Falun. Vid årsskiftet kommer ytterligare fyra stycken.

– I år kommer vi för första gången på många år att ha lika många barnmorskor som vi har budget för, säger Agneta Romin förhoppningsfullt.

Angelica Sjöberg har arbetat som barnmorska på förlossningen i Falun i tio år. Under de åren har de allra mest erfarna barnmorskorna, de som jobbat 30-40 år, hunnit gå i pension.

– De senaste åren har varit väldigt jobbiga. Men nu ser vi en ljusning. Det känns jättebra, även om det innebär att vi som är mer erfarna kommer att få ägna mycket kraft åt att stötta dem som är nyexaminerade. Men det får vi ta, säger hon.

Känns positivt

Även Ylva Eriksson gläds åt att de för första gången på många år ska bli fler barnmorskor på förlossningen.

– Det känns oerhört positivt. Förhoppningsvis slipper vi jobba varannan helg, kanske två av fem i stället. Men även fortsättningsvis kommer vi som har jobbat länge att vara en bristvara. På varje arbetspass ska det finnas minst två erfarna och vi får ta ett väldigt stort ansvar.

Samtidigt poängterar både hon och Angelica Sjöberg att de har ett roligt jobb och att gemenskapen på arbetsplatsen är stor. Kanske är det därför det trots allt finns några erfarna barnmorskor kvar på förlossningen i Falun.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida