Helsingborg. Barnmorskor förbjuds att arbeta med hemförlossningar

Helsingborg. Barnmorskor förbjuds att arbeta med hemförlossningar
Barnmorskor vid Helsingborgs lasarett förbjuds att assistera vid hemförlossningar. Sjukhusledningen anser att verksamheten är "förtroendeskadlig". Arkivbild: Colourbox

Fyra barnmorskor på förlossningsavdelningen i Helsingborg förbjuds att assistera vid hemförlossningar. Sjukhusledningen anser att verksamheten är "förtroendeskadlig".

I 15 år har de fyra barnmorskorna på Helsingborgs förlossningsavdelning hjälpt till vid ett 40-tal födslar utanför sjukhuset. För att få föda hemma måste den blivande mamman vara helt frisk, helt införstådd med riskerna och graviditeten komplikationsfri.

Trots säkerhetsrutinerna tvingas nu de fyra barnmorskorna att sluta assistera vid hemförlossningar. Anledningen är att sjukhusledningen klassat verksamheten som en förtroendeskadlig bisyssla.

Kritik mot säkerhetsnivån

Bisysslor kan förbjudas om de anses konkurrera med regionens verksamhet, vara arbetshindrande eller, som i barnmorskornas fall, förtroendeskadliga. Reglerna är desamma för alla anställda inom Region Skåne men tolkningarna varierar från klinik till klinik.

– Vi har varken resurser eller uppdrag att backa upp en vård som inte kommer upp i en rimlig säkerhetsnivå. Det är i slutänden en patientsäkerhetsfråga. Vill barnmorskorna fortsätta jobba med hemförlossningar, kan de inte samtidigt vara anställda hos oss, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi på Helsingborgs lasarett, till Sydsvenskan.

Hon menar att sjukhuset bara kan stötta hemförlossningar om politikerna ändrar direktiven och en grundläggande utredning genomförs för att få en rimligt säker verksamhet.

Inte ifrågasatt i Stockholm

Marianne Johansson, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, håller med om att säkerheten är det allra viktigaste vid hemförlossningar. Hon tar Stockholm som exempel, där förlossningar i hemmet är förhållandevis vanligt och där bidrag utgår till den som uppfyller kraven. Reglementet för hur det hela ska gå till är omfattande, men i Stockholm bedöms säkerheten som god, berättar hon.

– Hur kommer det sig att det kan finnas en väl fungerande hemförlossningsverksamhet i Stockholm men inte i Skåne? Det behöver utredas närmare och kanske är det så att ett politiskt beslut måste till, säger Marianne Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida