Mödrahälsovård

Het debatt om alkohol och graviditet

Het debatt om alkohol och graviditet
Frågan om det är okej eller inte att dricka alkohol överhuvudtaget under graviditeten har blivit hett omdiskuterad. Arkivbild: Colourbox

Det finns inget vetenskapligt stöd för att gravida kan dricka fem till sex glas vin i veckan utan risk för att barnets hälsa påverkas. Det menar Livsmedelsverket med anledning av den senaste tidens debatt i media.

Läkaren och professorn Agnes Wold och barnläkaren Cecilia Chrapkowska kastade i början av augusti in en krutdurk i en redan het debatt om kvinnors alkoholkonsumtion under graviditet.

Med boken  ”Praktika för blivande föräldrar” vill de avliva några av de vanligaste föreställningarna blivande föräldrar har. Det handlar bland annat om råd som tenderar att oroa mer än lugna. Ett av råden är att gravida ska avstå från alkohol under graviditeten, vilket författarna menar endast grundar sig i moralism.

Frågan har plockats upp brett i sociala medier och idag svarar Livsmedelsverket på kritiken mot rekommendationerna. De är bekymrade över vad de anser är missvisande påståenden om att det skulle vara ofarligt för gravida att dricka fem till sex glas vin i veckan.

Stora skillnader mellan olika kvinnor

Livsmedelsverket menar att hur känsligt fostret är beror inte bara på mängden alkohol, utan på flera andra faktorer.

  • När under graviditeten kvinnan dricker, eftersom olika skeden i fosterutveckligen är olika känsliga.
  • Hur fort alkoholen bryts ner i kroppen kan skilja sig åt mellan olika kvinnor.
  • Genetisk sårbarhet hos fostret, vissa foster kan vara känsligare.

Därför menar myndigheten att det inte går att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

Står fast vid råden

Livsmedelsverket går kontinuerligt igenom den forskning som finns inom området.

– Både vi och Folkhälsomyndigheten går just nu igenom råden till gravida vad det gäller kost och alkohol. Det finns ju enstaka studier som inte visar på några effekter på fostret vid en måttlig alkoholkonsumtion, men det beror förstås på vilka effekter man tittar på och hur känslig metoden för att fånga upp effekter är. Men om man tittar på den samlade forskningen så kan man inte säga att det finns stöd för att en viss nivå av alkoholkonsumtion är riskfri för fostret, säger Annelie Widenfalk som är toxikolog på Livemedelsverket. 

Saknas forskning

En större genomgång som presenterades i en artikel i BMJ i somras visar att det vetenskapliga underlaget är dåligt för att påstå att en låg konsumtion av alkohol skulle kunna vara skadligt för fostret.

Med tanke på hur viktig frågan är för alla blivande mödrar och för de som ska ge råd i sådana här frågor är det anmärkningsvärt att det finns så lite forskning, anser de brittiska forskarna bakom genomgången.

Men de skriver också att det finns inget vetenskapligt underlag som visar hur mycket eller hur lite det är säkert att dricka utan att fostret tar skada och därför kan det vara säkrast att hålla fast vid försiktighetsprincipen om att avstå helt – men samtidigt vara tydlig med att det saknas forskning som stödjer detta.

Tills bättre studier är gjorda är det dock en stor utmaning att försöka utforma riktlinjer, anser forskarna. Hela deras studie kan du läsa här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida