Hiv-test: Skarp kritik mot ungdomsmottagningar

Hiv-test: Skarp kritik mot ungdomsmottagningar
Landets ungdomsmottagningar förmedlar en felaktig och fördomsfull bild av människor som lever med hiv, enligt debattörerna. Arkivbild: Colourbox

Landets ungdomsmottagningar försvårar för unga som vill hiv-testa sig. De förmedlar dessutom en felaktig och fördomsfull bild av människor som lever med hiv. Den salvan avlossas i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet.

Det är riksorganisationen Noaks Ark som har gjort en studie tillsammans med Karolinska Institutet.

Landets samtliga 226 ungdomsmottagningar kontaktades genom att en simulerad klient, en ung kvinna i 20-årsåldern, ringde upp och bad om råd om hiv-testning efter fem månaders oskyddat sex med en något äldre man. De flesta av dem som svarade var barnmorskor.

Kvinnan frågade bland annat om hiv-testning rekommenderades och fick tveksamma eller otydliga svar av 66 procent och ett tydligt nej av 9 procent. Bara 25 procent svarade klart ja.

Felaktig riskbedömning

En infektionsläkare och en kurator vid Karolinska universitetssjukhuet i Stockholm, en barnmorska samt representer för Noaks Ark skriver i SvD att majoriteten av ungdomsmottagningarna gjorde en felaktig riskbedömning.

Dessutom förmedlades en ”anmärkningsvärt könsstereotyp bild” eftersom bara 13 procent frågade om kvinnans eget sexuella beteende, medan 57 procent frågade om mannens riskbeteende. Typ av sex efterfrågades inte av någon och endast ett fåtal frågade om eller rekommenderade kondomanvändning i fortsättningen.

Skribenterna anser att ungdomsmottagningarna uppvisar en häpnadsväckande naiv syn på svenska ungdomars, i synnerhet unga kvinnors, avsaknad av riskbeteende. De pekar på att många ungdomar tar allt större risker med fler tillfälliga relationer, minskad kondomanvändning och ökat resande till områden där hiv är betydligt vanligare.

Svårt vara anonym

Att kunna testa sig anonymt är i princip heller inte möjligt eftersom man måste boka tid på Internet med sitt personnummer. Ändå är anonyma tester ett krav från Socialstyrelsen.

”Rådgivning baserad på kunskap borde vara ett minimikrav för all vårdpersonal som möter ungdomar och hiv-testning ska alltid uppmuntras och vara lättillgänglig för alla” avslutar de sju debattörerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida