Hög risk för bäckenbottenskador vid vaginal förlossning

Hög risk för bäckenbottenskador vid vaginal förlossning
Säkerheten vid vaginala förlossningar behöver öka, anser forskare vid Sahlgrenska akademin. Arkivbild: Mostphotos

Framtida framfall, urininkontinens och avföringsläckage. Gravida kvinnor har rätt att få information om riskerna med vaginal förlossning, anser forskare vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Maria Gyhagen har använt sig av det nationella födelseregistret och gjort en enkätundersökning bland 1 204 kvinnor som blivit förlösta med kejsarsnitt och 3 995 kvinnor som fött vaginalt. Frågorna som handlat om bäckenbottenskador har ställts 20 år efter kvinnornas första förlossning.

Jämförelsen visar att vaginal förlossning ökar risken att drabbas av avföringsläckage med 44 procent. Om den vaginala förlossningen dessutom komplicerades av en allvarlig bristning i mellangården fördubblades den redan höga risken. Ett klipp i mellangården minskade däremot risken.

Även urininkontinens och framtida framfall är betydligt vanligare hos kvinnor som fött vaginalt jämfört med kvinnor som förlösts med kejsarsnitt, enligt undersökningen.

– Hälsorisker är en naturlig aspekt av barnafödande, därför har gravida kvinnor också rätt att få information om vilka dessa risker är. Förhoppningsvis kan min avhandling inspirera till vidare studier som kan öka säkerheten vid vaginala förlossningar så att dessa kan ske utan långvariga komplikationer, säger forskaren Maria Gyhagen.

Hennes forskning visar också att den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av bäckenbottenproblem efter en vaginal förlossning är övervikt och fetma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida