Förlossningsvård

Mer oxytocin minskar inte risken för kejsarsnitt

Mer oxytocin minskar inte risken för kejsarsnitt
Långdragen förlossning ökar risken för kejsarsnitt, även hos kvinnor som får oxytycindropp. Arkivbild: Getty Images

Högre doser av det värkstimulerande läkemedlet oxytocin minskar inte andelen kejsarsnitt, visar en avhandling av barnmorskan Lotta Selin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon anser att läkemedlet många gånger används fel och i onödan.

17 januari 2019

Lotta Selin har varit barnmorska i  27 år och har under de senaste 17 åren forskat om långdragna förlossningar och behandling med oxytocin. I en ny avhandling har hon studera data från nära 2 775 förlossningar.

Bland annat har hon analyserat risker vid långdragna förlossningar, det vill säga förlossningar som pågår i över ett dygn, och hur oxytocin används för att stimulera värkarbetet.

Lotta Selin har lång erfarenhet som barnmorska.

Används felaktigt

Inom förlossningsvården i Sverige är det vanligt att tillföra syntetiskt oxytocindropp under förlossningen. Enligt avhandlingen sker dock en kraftig överanvändning av läkemedlet. Det används också felaktigt på födande kvinnor som inte är i behov av det.

Som Vårdfokus berättat tidigare har barnmorskor och läkare i Göteborg under flera år arbetat aktivt för att minska oxytocinanvändandet

Långdragen förlossning är ett vanligt problem bland förstföderskor, och kan leda till kejsarsnitt. I det aktuella materialet var frekvensen akuta kejsarsnitt 17,1 procent bland förstföderskor med långdragen förlossning, jämfört med 2,3 procent för kvinnor i gruppen med normalt förlopp.

Kejsarsnitten minskade inte

I sin avhandling visar Lotta Selin att risken för kejsarsnitt vid en långdragen förlossning fanns där även om kvinnan fick oxytocin. Andelen kejsarsnitt hos förstföderskor minskade inte ens om den normala dosen dubblerades. Den högre dosen påverkade inte heller förlossningsupplevelsen. Däremot kortades förlossningen med i genomsnitt 23 minuter.

– Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen, en behandling som kan ge för täta livmodersammandragningar, vilket i sin tur kan ge fosterljudspåverkan, säger Lotta Selin i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Hon såg dock inga negativa effekter på mor och barn eftersom riktlinjer och kontroller efterföljdes väl. Både kvinnans sammandragningar och barnets hjärtljud övervakas kontinuerligt när värkstimulering ges.

Enligt Lotta Selin kan onödig behandling inskränka kvinnans förmåga att röra sig fritt och framför allt minska tilltron till den egna förmågan att föda.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida