utredda fall

Höjde droppet fem gånger trots överstimulerat värkarbete

Barnmorska får allvarlig kritik för hur hon hanterade en förlossning som slutade med att barnet fick en bestående hjärnskada på grund av syrebrist.

”Detta ska inte få hända. Jag vill inte att någon ska behöva vara med om detta.” Så skriver mamman i sin anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om sin förlossning som slutade med att hennes barn skadades svårt.

Droppet borde ha sänkts

Ivo riktar allvarlig kritik mot den barnmorska i Skåne som skötte förlossningen. När hon gick på sitt pass hade den avgående barnmorskan kopplat ett dropp som hade pågått i 50 minuter. Trots att värkarbetet redan då var överstimulerat och kvinnan hade 6 värkar/10 minuter så höjde den nya barnmorskan dropptakten. Droppet borde i stället ha sänkts och effekten utvärderats, anser Ivo.

Barnmorskan höjde sedan droppet ytterligare fyra gånger. Vi det laget hade kvinnan 6-8 värkar/10 minuter. Ivo är kritisk till att barnmorskan fortsatte höja det värkstimulerande droppet i stället för att tillkalla en läkare och diskutera den fortsatta handläggningen av förlossningen.

Ctg fungerade inte

Ivo riktar också kritik mot att ctg-registreringen hade så dålig teknisk kvalitet att det inte gick att göra en riktig bedömning. Det finns anledning att misstänka att det var patologiskt eftersom värkarbetet var så överstimulerat. Det som går att avläsa från de sista 40 minuterna av förlossningen tyder på att fostret hade allvarlig syrebrist, enligt Ivo.

Det var först när en kollega till barnmorskan uppmärksammade ctg-registreringen som läkare tillkallades och barnet föddes sedan med hjälp av yttre press. Barnet var medtaget av syrebrist och återupplivades. En hjärnskada har konstaterats.

Drabbades av tunnelseende

Ivo slår fast att barnmorskan inte har handlagt förlossningen i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I sitt yttrande till Ivo säger barnmorskan att hon drabbades av tunnelseende och att hon i efterhand inser vilka misstag hon gjorde. Arbetsgivaren har utarbetat ett stödprogram för hennes fortsatta yrkesutövning som barnmorska och även gjort en egen lex Maria-anmälan till Ivo.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-918/2017-19

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida