Forskning

Hon forskar för ett hållbart arbetsliv för barnmorskor

Hon forskar för ett hållbart arbetsliv för barnmorskor
Malin Hansson är doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och undervisar också på barnmorskeprogrammet. Foto: Privat

Pressen inom förlossningsvården fick barnmorskan Malin Hansson att byta bana. Nu ingår hon i en forskargrupp vid Göteborgs universitet som samlar kunskap för att förbättra arbetssituationen och utveckla yrket för landets barnmorskor.

Sedan en dryg månad kan yrkesverksamma barnmorskor svara på en webbenkät om hur de har det på jobbet och hur de mår. Enkäten har skickats ut som en personlig länk via Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet. Bakom studien står forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Många barnmorskor upplever en ansträngd arbetssituation. Då behöver vi veta mer om vad som inte är bra – och vad som fungerar – för att kunna förändra situationen, berättar Malin Hansson, som är doktorand i forskargruppen.

Oberoende av covid-19

Men det här är inte en studie som undersöker barnmorskans arbete specifikt vid coronapandemin, även om det säkert påverkar arbetssituationen.

– Vi hade redan fått 1 400 svar innan pandemin slog till. De svar som kommer nu och framåt får vi bearbeta i analysen för att säkerställa att de blir jämförbara, säger Malin Hansson.

Hon är barnmorska och har egen erfarenhet av att arbeta under pressade arbetsförhållanden. I drygt 17 år jobbade hon på förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Malin Hansson trivdes, men tyckte att förutsättningarna för att göra ett gott jobb blev sämre i takt med att åren gick.

– Det blev mer och mer fokus på patientflöden, att kvinnorna skulle fort upp på BB, fort hem och så vidare. Som födande och nyförlöst ska man inte känna sig stressad, säger Malin Hansson.

Hon tyckte det blev svårare att stå för den vård som hon var tvungen att ge.

– Jag gjorde allt jag kunde och vände ut och in på mig själv, ändå kände jag inte att det blev bra. Jag upplevde att jag inte kunde erbjuda kvinnorna den vård jag var utbildad för.

Användas praktiskt

I dag har Malin Hansson lämnat förlossningsvården, men drivkraften att göra det bästa för kvinnor – och barnmorskor – har hon kvar. Nu hoppas hon att den kunskap som hennes forskargrupp får fram kan komma barnmorskorna till del.

– Det är ett stort material och data som kommer att vara unik för Sverige eftersom vi planerar för en uppföljning om tre år. Målet är att kunskapen ska generera positiva förändringar i praktiken. Men då behöver vi få in fler svar.

Enkäten innehåller frågor om den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön – allt från krav i det dagliga arbetet och ledning till karriärutveckling och den egna hälsan. Den beräknas ta omkring 20 till 30 minuter att fylla i och har skickats till alla yrkesverksamma barnmorskor inom Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet.

Sista dagen för att fylla i enkäten är den 20 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida