Kvinnohälsa

Hon ger kvinnor klimakteriesmarta råd

Hon ger kvinnor klimakteriesmarta råd
Att röra på sig kan ha god effekt på vallningar och svettningar under klimakteriet. Foto: Getty Images

När barnmorskan Ida Knutsson inte kunde svara på kvinnors frågor om sköra slemhinnor och humörsvängningar bestämde hon sig för att ta reda på mer. Nu har hon gjort klimakteriet till sitt specialområde och patienterna strömmar in.

Frågorna kunde komma i samband med att en medelålders kvinna skulle ta cellprov eller ta ut en spiral på barnmorskemottagningen Mammakulan i Helsingborg. Det kunde handla om vallningar och svettningar, framför allt nattetid, som störde sömnen och som i sin tur påverkade livskvaliteten, bland annat genom nedsatt sexlust.

Utbildad på högskola

Som barnmorska förstod Ida Knutsson att kvinnorna ville ha råd om klimakteriet, men visste inte hur hon skulle hjälpa dem. Det hon fått med sig från barnmorskeutbildningen räckte inte långt och därför satte hon sig i skolbänken igen och läste 7,5 högskolepoäng klimakteriekunskap vid Högskolan i Kristianstad.

Numera är hon ackrediterad för klimakterierådgivning och träffar en till två kvinnor per dag med olika besvär i övergångsåldern. Besöken tar minst 45 minuter och ofta blir det två besök. En del kvinnor träffar hon årligen.

Ida Knutsson.

Under samtalet frågar Ida Knutsson vad kvinnan vill ha hjälp med och gör ofta en gynekologisk undersökning.

– En del kvinnor har mycket besvär, andra märker knappt av det, det gäller att fråga hur det är för just henne, säger hon.

Olika mycket besvär

Ida Knutsson vill inte göra klimakteriet till något sjukt, utan är noggrann med att framhålla att det tillhör det normala åldrandet. Samtidigt kan symtomen upplevas helt individuellt. När det kommer till olika behandlingsalternativ talar hon mycket om livsstilsfrågor med patienterna. Att ta hand om sig och motionera kan ha god effekt på symtomen.

Som barnmorska får hon inte skriva ut hormonpreparat utan hänvisar då till gynekolog eller läkare på vårdcentralen. Allt fler kvinnor vill i dag ha behandling med så kallade bioidentiska hormoner, till exempel progesteron. De används i många andra länder, men är inte godkända för förskrivning i Sverige i dag eftersom det saknas tillräckligt med forskning.

Köper medicin på nätet

– I dag kan kvinnor få tag på det via internet och kommer sedan hit och önskar recept. Det kan vara svårt att förklara att det i nuläget saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i Sverige och att det bland annat krävs en noggrann uppföljning med regelbundna ultraljud av slemhinnan i livmodern.

Enligt en artikel i Dagens Medicin i veckan kommer eventuellt bioidentetiskt progesteron att ingå i de nya behandlingsrekommendationerna för klimakteriet som SFOG arbetar med just nu. Riktlinjerna ska vara klara innan årsskiftet, rapporterar tidningen.

– 50 är det nya 30. Det innebär att kvinnor i dag inte accepterar att kroppen inte fungerar som de vill. Det går inte att jämföra med hur det var för 50 år sedan när kvinnorna inte sökte för sina symtom, säger Ida Knutsson.

Stort intresse

Det märks inte minst på det mediala utrymmet som klimakteriet fått sista tiden. I går medverkade Ida Knutsson i SVT-program Klimakteriet- det kommer hända dig med på bästa sändningstid.

 – Det känns som ämnet är väldigt aktuellt just nu och efter det är det många som ringt hit för att boka tid. Jag tror att det här kommer att bli ett allt större område för barnmorskor framöver. Vi har varit så inriktade på födandet och på prevention. Sex har handlat så mycket om att skydda mot oönskad graviditet, men för kvinnor i femtioårsåldern är det något annat. Man kanske har en haft en lång relation som kan behöva utvecklas eller tvärtom, precis inlett en ny. Hur som helst behöver barnmorskan finnas där.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida