Internationellt

Hon ska leda världens barnmorskor

Hon ska leda världens barnmorskor
Sandra Oyarzo Torres kommer att leda ICM som har sitt huvudkontor i Haag, Holland. Foto ICM/Getty Images.

I samband med världskonferensen för barnmorskor på Bali i juni valdes Sandra Oyarzo Torres till ny ordförande för den internationella barnmorskeorganisationen ICM. Barnmorskan från Chile tar över stafettpinnen från holländska Franka Cadée.

Som nytillträdd ledare för en organisation med 119 medlemsländer har Sandra Oyarzo Torres bråda dagar. När Vårdfokus i somras bad om en intervju var det svårt att få till, men några svar via mejl gick att ordna.

På frågan om vilka områden som ligger högt på ICMs agenda i dagsläget lämnar Sandra Oyarzo Torres en lång lista. Den innefattar allt från att verka för att höja barnmorskans status inom mödra- och barnhälsovård och sexuell hälsa och att stärka samarbetet mellan barnmorskor och andra professioner till att arbeta för en hög kvalitet på utbildningen och främja forskning inom barnmorskans område.

– Barnmorskor behöver också bli fler i låginkomstländer och i marginaliserade områden för att minska mödra- och barnadödligheten, skriver hon.

Sandra Oyarzo Torres ser en rad olika utmaningar för professionen. Den snabba tekniska utvecklingen behöver integreras samtidigt som barnmorskor behåller den personcentrerade vården och olika minoritetsgruppers vårdbehov ska tillgodoses. Effekterna av klimatförändringarna på den reproduktiva hälsan ska hanteras och barnmorskor som verkar i utsatta områden måste skyddas.

När det gäller specifikt svenska barnmorskor vill Sandra Oyarzo Torres främja utbyte av erfarenheter  och forskningsresultat mellan barnmorskor. Det är viktigt att skapa en känsla av sammanhang och gemensamt syfte.

– Sverige har ett vidare perspektiv på barnmorskans profession och kan vara med och sprida ”best practice”. Ni har nyligen utsett en Chief Midwife Officer vilket förhoppningsvis kan uppmuntra andra länder att följa efter, skriver hon.

Sandra Oyarzo Torres har arbetat 30 år som barnmorska, både i hemlandet Chile och i andra delar av Sydamerika. Hon började sin karriär inom förlossningsvården och kom senare att arbeta i mödrahälsovården. Sandra Oyarzo Torres har också undervisat på barnmorskeutbildningen vid Chiles universitet, bedrivit egen forskning och representerat Chile i ICM.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida