Samvetsfrihet

I dag börjar ny rättegång mot abortvägrande barnmorska

Barnmorskan Linda Steen nekades anställning vid landstinget i Sörmland för att hon inte ville medverka vid aborter- i dag möter hon arbetsgivaren i tingsrätten. 

Under torsdagsförmiddagen inleds domstolsförhandlingarna vid Nyköpings tingsrätt där ytterligare en barnmorskas rätt att vägra att utföra aborter ska prövas.

Denna gång handlar det om Linda Steen som hade en kontraktsanställning hos landstinget i Sörmland under sin utbildning till barnmorska. Studierna bekostades av landstinget i utbyte mot att hon skulle arbeta två år som barnmorska på kvinnokliniken. Men när hon förra året berättade för sin arbetsgivare att hon inte kunde utföra aborter på grund av sin tro fick hon beskedet att hon inte kunde få jobb som barnmorska på kliniken.

På grund av detta har hon stämt landstinget i Sörmland för att ha kränkt hennes samvets- och religionsfrihet och yrkar på ett skadestånd på 80 000 kronor.

Som Vårdfokus skrivit om tidigare så är det nu andra gången på relativt kort tid som det sker en rättslig prövning om en barnmorska har rätt att vägra aborter i sitt arbete. För drygt ett år sedan förlorade barnmorskan Ellinor Grimmark ett liknade fall mot Region Jönköping där hon åberopat att hon diskriminerats av arbetsgivaren på grund av sin religiösa övertygelse. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida