ICM 2011: Dramatisk minskning av mödradödligheten i Bangladesh

ICM 2011: Dramatisk minskning av mödradödligheten i Bangladesh
Anneka Knutsson och Malin Bogren arbetade i Bangladesh före Anna af Ugglas Nygren. Foto: Elisabet Forslind

På bara ett decennium har mödradödligheten i Bangladesh minskat med 40 procent. Tack vare FN:s befolkningsfond utbildas nu barnmorskor på löpande band, berättar barnmorskan Anna af Ugglas Nygren som arbetar i landet.

Anna af Ugglas Nygren har varit i Bangladesh sedan augusti förra året. Hon är den tredje svenska barnmorskan som FN:s befolkningsfond UNFPA skickat dit.  De svenska barnmorskorna har nämligen avlöst varandra i landet.

Det var de två första som gjorde hundgörat, enligt Anna af Ugglas. De lobbade bland beslutsfattare om vad en barnmorska är, hur hon jobbar och hur hon fungerar gentemot mödrar och i arbetet mot mödradödlighet.

Vilja från regeringen

– Efter sju år har UNFPA i dag ett välfungerande landkontor och från regeringens sida finns en vilja att utveckla barnmorskeyrket. Premiärministern har förbundit sig att utbilda 3 000 barnmorskor till 2015. Det är ett otroligt viktigt åtagande, säger Anna af Ugglas Nygren.

Mödradödligheten sjunkit från 322 per 100 000 levande födda barn 2001 till 194 i dag.

– Bland annat tack vare en bättre ekonomi, satsningar på skolgång och information om att kvinnor kan föda på sjukhus.

Nya barnmorskeutbildningar

Anna började sitt arbete i landet med att tillsammans med regeringen öppna tre vårdskolor där sjuksköterskor vidareutbildas till barnmorskor. Längden på utbildningen är sex månader. De första examinerades i maj i år och i juli kommer det att finnas sju skolor spridda över landet.

– Jag åker ut och kontrollerar att det finns adekvata klassrum, it- och övningsutrustning. Exempelvis förlossningsdockor.  Jag kollar att de har läroplaner och regleringar som följer WHO och att sjuksköterskeskolorna är införstådda med vad barnmorskor är, säger Anna af Ugglas Nygren.

Det fattas ca 300 000 sjuksköterskor i Bangladesh, så att vidareutbilda sjuksköterskor till barnmorskor är ingen långsiktigt hållbar linje. Anna vill snarast börja utveckla en treårig direktutbildning efter gymnasiet. 

Vill se starka barnmorskor

– Jag vill se starka barnmorskor som kan leda och företräda på rätt sätt. Det kommer att bli en lång process. Men Bangladesh är och har länge varit ett starkt UNFPA-land och ett av de få där vi arbetar direkt med regeringen. Ändå kommer det att bli tufft att få en bred acceptans för barnmorskor i samhället, säger Anna af Ugglas Nygren.

Bangladesh är ett starkt hierarkiskt samhälle där kvinnor inte står så högt i kurs och kvinnomisshandeln är utbredd. 75 procent av kvinnorna föder i hemmen, många med bara någon kvinnlig släkting till hjälp. Barnäktenskap är förbjudet, men utbrett. Därför är det vanligt med mödrar så unga som 14 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida