ICM 2011: ”Världskongressen har satt Afrikas barnmorskor på kartan”

ICM 2011: ”Världskongressen har satt Afrikas barnmorskor på kartan”
Tre barnmorskor som mötte varandra på ICM 2011: Anneka Knutsson, Malin Bogren och Anna af Ugglas Nygren. Alla har de arbetat för FN:s befolkningsfond i Bangladesh.

Barnmorskekongressen i Durban i Sydafrika har öppnat mångas ögon för vilken stark rörelse i världen detta att stärka barnmorskeprofessionen och utvecklingen av barnmorskeprogram är, konstaterar Anneka Knutsson, enhetschef på Sida.

Anneka Knutsson arbetar bland annat med jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning. Hon säger att kongressen, som avslutades på torsdagseftermiddagen, har haft stor betydelse av flera skäl än som ögonöppnare.

– Den har haft en oerhörd betydelse för att sätta Afrikas barnmorskor på kartan så att alla kan se vilken oerhörd kraft som finns här, men också de stora behoven.

Uppmärksamheten viktig

De vetenskapliga resultat som har presenterats har förstås också varit viktiga, men Anneka säger att just i Afrika har uppmärksamheten kring Afrikas barnmorskor – och den starka rörelse för att stärka barnmorskor och deras arbetsområde som går över världen – varit viktigare.

– Jag tror de är avgörande för att partnerskap mellan barnmorskor internationellt och med andra organisationer verkligen ska befästas och fortsätta. Att som barnmorska på en svensk klinik se att man kan bidra genom att hålla kontakt är också viktigt, säger Anneka.

Stor bidragsgivare

Sida och den svenska regeringen är en stor givare på flera nivåer i barnmorskesammanhang. Bara i riktade stöd till projekt eller organisationer som arbetar med barnmorskeförstärkning ger Sida omkring 120 miljoner kronor på fyra år. Till det kommer en betydligt större summa till bland annat hälsostöd, där förstärkning av barnmorskor ingår som en del.  

– Det är också viktigt, om än inte något självändamål, att deltagarna från Sverige och barnmorskekåren i Norden har sett att vårt land har gjort ett åtagande och att det betytt mycket att Sverige har satsat på utveckling inom barnmorskeområdet, säger Anneka Knutsson.

Sverige har haft 45 deltagare på kongressen, Norden sammanlagt omkring 140. 

State of the world´s midwifery milstople

Hon påpekar att lanseringen av rapporten State of the world´s midwifery och den internationella standarden för utbildning av barnmorskor förstås var det viktigaste på kongressen, framför allt som redskap för att hålla dialogen levande i världens länder.

– Vi har länge letat efter något som på barnmorskeområdet skulle kunna motsvara vad vaccinationsprogrammen betyder för barnhälsan.  Nu finns det standardiserade krav för en barnmorskas kompetens och arbetsområde, vi vet vad det behövs för utbildning, reglering och för att organisera barnmorskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida