Barnmorskerättegången

Dom idag mot barnmorska som gav fel läkemedel

Tingsrättens dom ska avgöra om barnmorskan genom oaktsamhet orsakade barnets död för snart tre år sedan.

I dag kommer Attunda tingsrätts dom mot den barnmorska på Danderyds sjukhus som gav värkstimulerande läkemedel istället för det värkhämmande läkemedel som var ordinerat. En kort stund efteråt startade en störtförlossning. Barnet låg med sätet före och fastnade, fick syrebrist och dog två veckor senare av skadorna.

Barnmorskan är åtalad för att genom oaktsamhet ha vållat barnets död och rättegången hölls i mars. Åtalet är väckt av en av Sveriges vårdåklagare.

Den åtalade barnmorskan har erkänt att hon gett fel läkemedel, men inte av oaktsamhet utan för att ampullen stod på fel ställe. Hon kan inte förklara varför hon inte läste på etiketten eller varför hon inte berättade om sitt misstag för läkarna förrän efter förlossningen.

Den tragiska händelsen skedde för snart tre år sedan och barnmorskan arbetar inte längre kvar på förlossningsavdelningen på sjukhuset.

Under rättegången framkom andra omständigheter som kan få betydelse för domen.

  • Förlossningen skulle inte ha satts igång från början om läkarna haft kännedom om att barnet låg med sätet före.
  • Både barnmorskor och läkare hade hård arbetsbelastning den aktuella natten.
  • Rätt utrustning för att kunna förlösa foster i sätesläge saknades på salen.
  • Läkemedel som ordinerades akut saknades på hela förlossningsavdelningen.

Vårdfokus kommer senare under dagen rapportera om domen. Läs våra tidigare artiklar om rättegången här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida