Sveriges kommuner och landsting

”Inga särskilda avtal med Barnmorskeförbundet”

”Inga särskilda avtal med Barnmorskeförbundet”
Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, Niclas Lindahl, tecknar centrala avtal med sex förhandlingskonstellationer. Foto: Hans Alm

Påverkas förhandlingsläget för Barnmorskeförbundets medlemmar om de byter fackförbund? Arbetsgivarsidans förhandlingschef säger att det hänger på att alla förbund  i Akademikeralliansen anser att barnmorskornas villkor är tillräckligt viktiga. 

Om Barnmorskeförbundet ansluter sig till fackförbundet SRAT kommer de att företrädas av Akademikeralliansen när de övergripande, centrala avtalen, ska förhandlas fram. Motparten Sveriges kommuner och landsting, SKL, sluter huvudöverenskommelser med sex olika förhandlingskonstellationer, där Akademikeralliansen är en.

En annan är Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ingår och bildar det egna förbundsområdet Hälso- och sjukvård. De båda fackförbunden sitter i förhandlingar direkt med SKL.

Vad blir det för skillnad för medlemmarna i Barnmorskeförbundet om de i stället företräds av förhandlare i Akademikeralliansen?

– Det är viktigt att de som företräder organisationen är insatta i medlemmarnas arbetsvillkor och om vi tar hälso- och sjukvårdens område har vi en del särskilda arbetstidsbestämmelser som vi inte har med Akademikeralliansen. Om Akademikeralliansen anser att de ska ha motsvarande villkor krävs att de tar upp förhandlingar med SKL om det. Det är något som SRAT måste föra fram och som alla förbund inom Akademikeralliansen sedan måste anse är tillräckligt viktigt. Vi tecknar inte säröverenskommelser med SRAT, vi tecknar avtal med Akademikeralliansen. De är vår motpart.

Vad innebär det när det gäller nattarbetstidsavtalet och överenskommelser om akademisk specialisttjänstgöring, AST?

– Nattarbetstidsbestämmelserna ingår i det centrala kollektivavtalet för förbundsområdet Hälso- och sjukvård. När det gäller AST så är det en överenskommelse enbart mellan Vårdförbundet och SKL.

Blir det lättare för Barnmorskeförbundet att driva sina frågor genom Akademikeralliansen?

– Det kan jag inte uttala mig om. Hur motparten väljer vilka som är med vid förhandlingsbordet är en intern fråga för dem. Nu har vi sex centrala avtal, varav ett med Akademikeralliansen. Deras medlemmar verkar inom många verksamheter, Vårdförbundets avtal är i vissa delar mer specifika utifrån verksamheten. Det är en hel del som skiljer sig åt mellan de olika avtalen.

Vad har du för åsikt om att Barnmorskeförbundets medlemmar eventuellt väljer att byta fackförbund?

– Jag har ingen åsikt om det. Jag kan bara understryka att vi inte är intresserade av att träffa särskilda överenskommelser med SRAT, eller med Barnmorskeförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida