Invandrarkvinnor har ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer

Invandrarkvinnor har ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer
Rullande mottagningar är ett sätt att få fler kvinnor att gå på regelbundna cellprovskontroller.

I dag lägger barnmorskan Fatima Azerkan fram sin avhandling som visar på stora skillnader när det gäller förekomsten av livmoderhalscancer.

3 september 2013

Bland kvinnor som invandrat till Sverige från Norge och Danmark är risken att få livmoderhalscancer 70 respektive 80 procent förhöjd. För kvinnor från Centralamerika är risken så mycket som 150 procent högre. 

Jämfört med svenska kvinnor har invandrarkvinnor i genomsnitt 10 procents högre risk att drabbas av livmoderhalscancer, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

HPV-virus bakom skillnaden

Forskarna tror att skillnaderna till en del beror på att förekomsten av humant papillomvirus, HPV, skiljer sig i olika delar av världen. HPV är en viktig riskfaktor för livmoderhalscancer.

Även utbredningen av andra riskfaktorer kan variera på gruppnivå. Som rökning, sexualvanor och att inte delta i gynekologisk cellprovskontroll.

I studien ingick över 750 000 invandrarkvinnor bosatta i Sverige. Mellan 1968 och 2004 drabbades 1991 av dem av livmoderhalscancer.  Jämfört med hur många som drabbades i kvinnornas ursprungsländer var det färre antal.

Lägre risk i vissa grupper

Samtidigt som risken att drabbas av livmoderhalscancer var kraftigt förhöjd i vissa grupper var den också betydligt lägre i vissa. Kvinnor från Östafrika hade i snitt fem gånger lägre risk jämfört med svenska kvinnor och kvinnor från södra Asien hade 50 procent lägre risk.

Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer har varit tillgänglig för alla kvinnor i Sverige i snart fyra decennier. Dock deltar invandrade kvinnor i mindre grad i screeningen, något Vårdfokus skrivit om flera gånger.

Disputerar i dag

Bakom forskningen ligger barnmorskan och doktoranden Fatima Azerkan, som försvarar sin avhandling Cervical cancer: incidence, screening and prognosis among immigrant women in Sweden, i dag.

Studien har genomförts i samarbete med forskare vid Tehran University of Medical Sciences, Iran, och Mälardalens högskola.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida