utredda fall

”Jag önskar bara att de hade lyssnat och trott på mig”

Den tidigare kejsarsnittade kvinnan upplevde att hennes smärtor inte togs på allvar. Nu kritiserar Ivo barnmorskan för att hon inte tillkallade läkare tidigare i förlossningsskedet när livmodern brast och barnet fick förlösas med urakut kejsarsnitt.

Det är patienten själv som gjort anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Kvinnan beskriver hur hon genomgående inte blev trodd när hon beskrev hur ont hon hade.

”Jag fick bara höra att det gör ont att föda barn och barnmorskan sa att jag inte kunde ha så ont som jag påstod”, skriver kvinnan i anmälan.

Kvinnan hade 14 månader tidigare fött ett barn med kejsarsnitt. I slutet av graviditeten hade hon mycket ont och beskriver att ”man kunde knappt ta på min mage än mindre undersöka mig vaginalt”.

Risk med igångsättning

Hon blev igångsatt vid fullgången tid med hjälp av Propess (vaginalinlägg med prostaglandin). Några timmar senare hade kvinnan så ont att det inte gick att göra vaginalundersökning utan att först ge henne lustgas.

”Vid denna tidpunkt borde ansvarig läkare omedelbart ha tillkallats för bedömning och undersökning av patienten”, skriver Ivo i sitt beslut. En igångsättning med prostaglandin efter ett tidigare kejsarsnitt medför en ökad risk att livmodern brister, påpekar Ivo.

Barnet var livlöst

När läkaren senare tillkallades togs Propess bort. Sedan fick patienten plötsligt en blödning och beslut tas om urakut kejsarsnitt på grund av misstanke om att livmodern brustit. Foster och moderkaka låg då fritt i bukhålan. Barnet var livlöst, men klarade sig utan men.

Barnmorskan kritiseras för att handläggningen av patienten inte uppfyllde lagens krav på att ge sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-6946/2017-17

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida