Jeanette bygger tillit

Specialmödravård. Jeanette Folkesson söker upp gravida missbrukare i Malmö för att babyn ska få en drogfri mamma. Bäst med jobbet är att se deras inneboende kraft växa fram.

Barnmorskan Jeanette Folkesson rör sig ofta bland missbrukare för att fånga upp gravida så tidigt som möjligt. Att synas på behandlingshem och vid sprutbyte är viktigt, för många av kvinnorna är rädda för sjukvård och myndigheter.?

— Många har hepatit C efter att ha delat sprutor och de blir ofta behandlade som pestsmittade i vården för att okunskapen är så stor, berättar Jeanette.

Hon och en kollega är de enda barnmorskorna i Malmö som jobbar med gravida missbrukare, eller före detta missbrukare. Hon ingår i en samverkan, ambulatoriegruppen, med två socionomer och kollegan som arbetar med preventiv- och abortrådgivning. Det är en för Sverige unik samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Bakom dem finns också en större samverkansgrupp med bvc, beroende­centrum, psykiatri och socialtjänst som möts en gång i månaden.

Kvinnorna kommer till Jeanette en timme i veckan under hela graviditeten, ibland redan från vecka fyra eller fem. De första veckorna byggs tilliten upp, sedan blir det mycket fördjupat pratande.

— De ska känna att det finns folk att lita på om allt brakar ihop. Livet går upp och ner och tidigare tog de droger då det gick ner. Nu måste de hantera tillvaron utan droger. De flesta har missat sina tonår genom missbruket och saknar kroppskännedom, så vi får ofta börja väldigt basalt. Med hormoner, mens, graviditet, hur de ska äta och ta hand om sig, och relationen till partnern. Men varje gång lyssnar vi på barnets hjärta som en del i anknytningen.

Missbruket handlar om alkohol, narkotika och ibland spel. Många saknar både pengar och bostad. Förutom mödravård har gruppen familjeuppföljning i två år. I dag är det inte många som tar återfall och inga barn omhändertas. Skulle det ske stöttas de till behandling tillsammans med sina barn.

Egentligen ska missbruket inte ligga längre bak i tiden än två år för att kvinnorna ska få gå hos Jeanette. Många kommer dock tillbaka för barn två och tre för att de känt sig illa bemötta i den vanliga mödravården eller inte törs gå dit.

— Målet är att de ska ut i det verk-liga livet och klara sig utan socialtjänsten, och det händer ibland att någon säger: ”Nu har jag nog faktiskt vuxit ifrån er.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida