Samvetsfrihet

Jönköping får rätt mot abortvägrande barnmorska

Den barnmorska som inte ville utföra aborter på grund av sin tro diskriminerades inte när hon nekades anställning i Region Jönköping. Det slår tingsrätten fast.

Barnmorskan Ellinor Grimmark hade sökt sammanlagt tre olika tjänster inom Region Jönköping och fått nej till samtliga. Orsaken var att hon inte kunde tänka sig att utföra aborter på grund av sin kristna tro. I maj förra året stämde Grimmark regionen på totalt 260 000 kronor då hon ansåg sig ha blivit diskriminerad samt fått sin samvetsfrihet och religionsfrihet kränkt.

I domen som meddelades i dag slår Jönköpings tingsrätt fast att det är ett både lämpligt och nödvändigt villkor att en barnmorska ska kunna utföra aborter.

Grimmark har därmed inte diskriminerats på grund av sin tro, och Region Jönköping behöver inte betala skadestånd. Däremot ska Ellinor Grimmark ersätta regionen för deras rättegångskostnader som uppgår till cirka 925 000 kronor. 

Olika syn på samvetsfrihet

Enligt tingsrätten går det i det aktuella fallet inte att skilja på rätten till religionsfrihet och rätten till samvetsfrihet, eftersom Grimmarks inställning till abort hänger ihop med hennes religiösa tro. Tingsrätten bedömer därför att det inte finns någon anledning att särskilt pröva om Grimmarks samvetsfrihet har kränkts.

Rättegången som inleddes i september kom till mångt och mycket att handla om vilka lagar och regler som står högst i hierarkin.

Grimmarks advokater tryckte på att Europakonventionen, som är överordnad svensk rätt, ställer krav på samvetsfrihet. De hänvisade även till att samvetsfrihet för vårdpersonal var något som förutsattes i förarbetena till den svenska abortlagen från 1974.

Regionens advokat Erik Danhard utgick från en arbetsrättslig linje och menade att samvetsfrihet inte innebär en rätt att anställas med modifierade arbetsuppgifter. Du har rätt till en tro, men inte att den ska ta sig vilka uttryck som helst, enligt Danhard.

DO gav landstinget rätt

I domen refereras en del till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som Grimmark vände sig till i första hand. Efter en omfattande utredning kom DO fram till att landstinget inte hade gjort något fel. DO hänvisade bland annat till Socialstyrelsens beskrivning av barnmorskans roll där det framgår att aborter är en del av yrket.

Vad domen får för konsekvenser är ännu svårt att säga. I Sörmland pågår ett liknande fall. I september stämdes landstingen på 80 000 kronor av en nyexaminerad barnmorska som nekats anställning sedan hon meddelat att abort stred mot hennes tro. Den 3 december träffas parterna i Nyköpings tingsrätt för en förberedande muntlig förhandling.

Vårdförbundet slår näven i bordet

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet under torsdagen kräver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och andra organisationsföreträdare att lagstiftningen och lokala överenskommelser ska hållas ren från samvetsklausuler.

”Krav på att olika yrkesgrupper ska få undantas från vissa arbetsuppgifter (…) riskerar både patientsäkerhet och bemötande inom abortvården. I förlängningen hotas hela principen om vård på patientens villkor”, skriver de i debattartikeln.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida