Kompetensförsörjning

Kraven ökar på förlossningsvården

Kraven ökar på förlossningsvården
Barnmorskorna räcker inte till. Arkivbild: Istockphoto

Samtidigt som förlossningsvården förändrats och blivit allt mer personalkrävande har det blivit svårare att rekrytera barnmorskor, konstaterar Sveriges kommuner och landsting i en rapport.

Att kunna anställa fler, få rätt person på rätt plats och ett smart utnyttjande av den kompetens finns är en av de mest prioriterade frågorna när Sveriges kommuner och landsting, SKL, jobbar vidare med att förbättra förlossningsvården. Ett uppdrag som kom från regeringen 2015 och pågår till 2019.

Kräver satsningar

Men i en ny rapport där det vrids och vänds på frågan om kompetensförsörjning i förlossningsvården kommer SKL fram till att utmaningarna är många.

Kraven har ökat…

  • Fler barn föds: Mellan 2005 och 2015 ökade antalet nyfödda med 16 procent.
  • De komplicerade förlossningarna har blivit vanligare: Mer än var femte födande kvinna är i dag över 35 år. Många är förstföderskor. Övervikt och fetma ökar bland gravida.
  • De födande mammorna och deras familjer är allt mindre homogena och har allt mer olika behov: Fler barn föds efter IVF-behandling. Fler kvinnor med funktionshinder får barn i dag. Andelen mammor födda utanför Sverige ökar.
  • Förväntningarna från patienterna på delaktighet och inflytande har också ökat, enligt SKL.

Samtidigt har förutsättningarna att bemanna förlossningsvården försvårats…

  • Många barnmorskor jobbar i vården, men utanför förlossningsvården: Endast 36 procent jobbade med förlossnings- och BB-vård 2015.
  • På flera håll i landet är upplevelsen att tillgången till barnmorskor är begränsad: I Socialstyrelsens enkät från 2016 uppger 15 av 21 landsting att tillgången till barnmorskor är otillräcklig.
  • Gruppen utbildade barnmorskor blir allt äldre, allt fler är närmare pension: År 2014 var drygt hälften av barnmorskorna 50 år eller äldre. 22 procent var 60 år eller äldre.
  • Generellt sett är behovet av kompetens större än tillgången: SKL:s rapport bygger på intervjuer där det bland annat framgår att stödet till utlandsfödda kvinnor ses som en utmaning. Många beskriver också det ökade antalet komplicerade graviditeterna och förlossningarna i kombination med att erfaren personal lämnar förlossningsvården som allvarlig risk- och stressfaktor, eftersom gör att det blir stor press på de medarbetare som arbetar kvar.

Tuff situation

”Medarbetare rapporterar att de inte hinner med att möta de behov som finns på bästa sätt, att de behöver springa mellan patienterna och ständigt tvingas prioritera”, skriver SKL i rapporten.

SKL vill nu att beslutsfattare på både regional och lokal nivå använder kunskapen från rapporten till viktigt utvecklingsarbete och att samordningen stärks på nationell nivå.

I höst kommer arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen i förlossningsvården att intensifieras, lovar SKL. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida