Utredda fall

Kritiseras för att ha satt in spiral trots cellförändring

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en barnmorska som väntade i sju månader med att remittera vidare en kvinna som hade cellförändringar i livmodern. Dessutom sattes en spiral in trots att behandlingen inte var genomförd. 

18 december 2017

Kvinnan lämnade ett gynekologiskt cellprov vid en privat vårdcentral i en Skånsk kommun. Efter tio dagar fick barnmorskan provsvaret att det fanns cellförändringar som behövde åtgärdas. Svaret dokumenterades i patientjournalen men barnmorskan vidareförmedlade det varken till patienten eller till behandlande mottagning.

Sju månader senare skulle samma kvinna sätta in en spiral. Först då skickade barnmorskan en remiss för åtgärd av cellförändringen och meddelade patienten vad provsvaret hade visat. Trots situationen valde barnmorskan att sätta in spiralen.

Händelsen inträffade 2014 men anmäldes av kvinnan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, först under förra året då hon inte haft ork att ta tag i saken tidigare.

Ivo konstaterar att behandlingen dröjt i sju månader och att cellförändringar på livmodertappen är kontraindicerat till spiralinsättning. I det läget borde barnmorskan ha inväntat en läkarbedömning.

Ivo anser därmed att barnmorskan har brustit i sin skyldighet att utöva arbetet på ett sakkunnigt och omsorgsfullt sätt.   

Diarienummer hos Ivo: 8.2-24171/2016-12  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida