Utredda fall

Kvinna allvarligt sjuk efter missad dubbelgraviditet

Den gravida kvinnan hade ett sällsynt tillstånd med ett foster som satt i livmodern och ett utanför vilket vården inte upptäckte i tid. Nu får Region Norrbotten kritik för den försenade diagnosen.

11 december 2017

Det var i våras som kvinnan upptäckte att hon var gravid. Ett par veckor innan hade hon tagit ut en kopparspiral på grund av blödningar och värk. När hon även började känna sig illamående tog hon ett graviditetstest som var positivt.

Misstänkte själv diagnosen

Men blödningarna och värken fortsatte och kvinnan började oroa sig för utomkvedshavandeskap, en allvarlig och i vissa fall livshotande komplikation då ägget fäster på äggledaren i stället för i livmodern.

På mödravårdscentralen gjordes ett tidigt ultraljud hos barnmorskan och även ett vaginalt ultraljud av läkare som meddelade att fostret satt perfekt i livmodern. Det skriver kvinnan i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En vecka senare fick kvinnan missfall och läkaren konstaterade via vaginalt ultraljud att det inte fanns något foster kvar i livmodern. Hon fick en tid för återbesök nio dagar senare.

Förlorade mycket blod

Efter sju dagar fick kvinnan svåra buksmärtor på jobbet och fick åka ambulans till Sunderby sjukhus. Där blev hon akut opererad på grund av utomkvedshavandeskap. Enligt journalen hade hon över en liter gammalt blod i buken. Hon behövde behandlas med extra blodtransfusion. Kvinnan beskriver händelsen som mycket traumatisk.

Ivo är kritisk till det utdragna förloppet och menar att misstanke om foster i äggledaren borde ha väckts tidigare med tanke på patientens sjukdomshistoria. En planering för titthålsoperation borde ha gjorts redan vid det första läkarbesöket med tanke på att tillståndet snabbt kan bli mycket allvarligt.

Sällsynt diagnos

Myndigheten konstaterar samtidigt att det är mycket svårt att upptäcka två samtidiga graviditeter. Det handlar om ett sällsynt tillstånd, så kallad heterotop graviditet, som förekommer på en av 30 000 graviditeter. Det är dock känt att det är vanligare om kvinnan har kopparspiral och blir gravid.

Diarenummer hos Ivo: 8.2-32967/2017-10

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida