Kvinna lämnades hemma med dött foster i handfatet

Barnmorska kritiseras för att hon bedömde att kvinnan inte behövde tas in till sjukhuset.

Patienten skulle genomgå en medicinsk abort i hemmet på grund av ett konstaterat missfall. Hon tillkallade själv ambulans efteråt.

När ambulanspersonalen anlände och undersökte kvinnan såg de inte att fostret låg i handfatet. Kontakt togs med den ansvariga barnmorskan, men hon bedömde att förloppet varit normalt och tyckte inte att det var nödvändigt att ambulansen tog med kvinnan in till sjukhuset eftersom hon hade ett inbokat besök dagen efter.

Svår bedömning

I sitt yttrande till Ivo säger barnmorskan att hon fick information av ambulanspersonalen på plats om att patienten var helt stabil cirkulatoriskt samt att vaginal smärta och blödning hade klingat av. Därför gjorde hon bedömningen att patienten kunde stanna kvar i hemmet, men att hon var välkommen till sjukhuset tidigare om hon önskade.

Så här i efterhand anser barnmorskan att en annan bedömning möjligen kunde ha gjorts med hänsyn till patientens välbefinnande, men att det var svårt att ta ställning till per telefon.

Borde ha kollats

Verksamhetschefen för kvinnokliniken säger däremot i sitt yttrande att handläggningen i hemmet var ”klantig” och att en kvinna som får ett sådant sent missfall i hemmet ska transporteras till kvinnokliniken för kontroll. Inblandad personal har uppmärksammats på detta och fallet har diskuterats på internmöte och rutinerna har tydliggjorts.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, håller med verksamhetschefen och skriver i sitt beslut att kvinnan borde tagits med till kvinnokliniken för kontroll. De riktar kritik mot barnmorskan för att hon brustit i sin handläggning av patienten.

När det gäller ambulanspersonalen har Ivo ingen kritik utan skriver i sitt beslut att man ”inte i efterhand kan klargöra huruvida ambulanspersonalen såg eller borde ha förstått att fostret låg i handfatet.”

Ivo:s diarienr: 8.2-24032/2014-16

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida