helsingborg

Nu har majoriteten av barnmorskorna sagt upp sig

Nu har majoriteten av barnmorskorna sagt upp sig
Förlossningen vid Helsingborgs lasarett riskerar att stå helt utan barnmorskor i höst efter stora massuppsägningar. Foto: Anders Olsson

I Helsingborg har 35 barnmorskor vid förlossningen och BB nu lämnat sin avskedsansökan. Risken finns att det blir ännu fler de närmaste dagarna.

Under gårdagen valde 16 barnmorskor att säga upp sig efter ett möte med ledningen om sina arbetstider. Nu visar det sig att antalet uppsägningar fortsätter att stiga, uppemot 35 av de totalt drygt 60 barnmorskorna på kliniken har sagt upp sig enligt siffror från barnmorskorna själva. De flesta av de som har sagt upp sig hittills arbetar på förlossningen.

– Det kommer att komma in fler uppsägningar, det är jag övertygad om. Även sjuksköterskor på BB har sagt upp sig nu. Vi var tvungna att göra något. Arbetsgivaren har lyssnat på våra krav, men de har inte hört vad vi har sagt, säger barnmorskan Birgitta Hartford på förlossningen.

Behöver vila

Barnmorskorna har under en längre tid påtalat sitt missnöje med schemat på arbetsplatsen. I maj skrev Vårdfokus om deras beslut att vägra ta extrapass om de inte fick bättre villkor. Missnöjet handlar framför allt om tid för vila mellan nattpassen.

Barnmorskorna vill att:

  • Nattpass på vardagar ska ge en arbetstidsförkortning på 3 timmar (i dag är det 2,5).
  • Nattpass på helger ska ge en arbetstidsförkortning  på 4 timmar.
  • Varje timme på helger dagtid ska generera 12 minuter arbetstidsförkortning för personalen.

Det skulle innebära att barnmorskorna skulle få en veckoarbetstid på drygt 34,5 timmar istället för 38,25 som det är idag.

Enligt Birgitta Hartford och hennes kolleger är det inga orimliga krav.

– Jag vet att det ryms inom befintlig budget och med den personalstyrka som finns i dag, utan att det kostar en enda krona extra, säger hon.

Ledningen hade andra förslag

Barnmorskorna har nu tre månaders uppsägningstid. Den 1 oktober riskerar förlossningen vid Helsingborgs lasarett, med omkring 3 400 förlossningar per år, att stå helt utan barnmorskor.

– Det är självklart mycket tråkigt och ett bekymmersamt läge, säger Steen Ekdahl, divisionschef för specialiserad närsjukvård, som var med på mötet med barnmorskorna under gårdagen.

Han säger att barnmorskorna inte accepterade de förslag som arbetsgivaren gav, som önskeschema och delad tjänst mellan öppenvård och förlossning.

Varför gick ni inte med på deras krav om utökade kvoter för nattarbetstid?

– Vi vill inte förhandla med enskilda arbetsgrupper på det här sättet, utan vill föra den diskussionen med fackförbunden. Det kommer vi att göra med Vårdförbundet så snart det går eftersom tiden är väldigt begränsad.

Steen Ekdahl understryker att uppsägningarna inte kommer att påverka situationen på förlossningen akut under sommaren.

För andras skull

Enligt Maria Andersson på Vårdförbundet Skåne har de i dag inte hört något från arbetsgivaren utan väntar på framställan om förhandling.

För barnmorskan Birgitta Hardfords del innebär det att hon slutar efter 38 år på förlossningen.

– Det känns självklart bittert att behöva göra det på det här sättet. Vi älskar vårt jobb, men vi gör det för att nästa generation barnmorskor ska få bättre arbetsförhållanden. För mig personligen finns många dörrar öppna som barnmorska, både i Sverige och utomlands.

Vårdfokus har försökt nå verksamhetschefen på förlossningen för en kommentar utan resultat. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida