Många upplever stark smärta vid sen abort

Många upplever stark smärta vid sen abort
Illustration: Istockphoto

Trots annars effektiv ?smärtlindring anger en majoritet kraftig smärta i en ny avhandling.

I en av studierna deltog 113 kvinnor. Hälften av dem fick PCB, paracervikalblockad, med bupivacaine som verksam substans, i förebyggande syfte en timme efter den första dosen misoprostol, och hälften fick koksalt, placebo, i sprutan. Behövde de mer smärtlindring fick de morfin intravenöst. Kvinnornas smärtupplevelse i de båda grupperna jämfördes med hjälp av Vas.

?Så många som 65-70 procent av kvinnorna angav Vas över 7 på den tiogradiga skalan.??

— Det var väldigt oväntat. PCB är en effektiv smärtlindring i förlossningsvården men vi såg ingen skillnad mellan grupperna och vi kan bara spekulera i varför, säger Inga-Maj Andersson.?

Hon är utbildningsansvarig barnmorska på Södersjukhusets kvinnoklinik och i början av december försvarar hon sin avhandling om kvinnors och personals upplevelser av aborter efter vecka 13.

??Barnmorskor och sjuksköterskor kan känna sig hjälplösa när de inte kan smärtlindra tillräckligt vid sena aborter, visar hennes studier. En del oroar sig för om fostret ska visa livstecken, något som är väldigt ovanligt. Några sjuksköterskor ifrågasatte varför man inte ger epidural.?

— Men de flesta barnmorskor och sjuksköterskor i studierna kände tillfredsställelse över att göra ett bra jobb och delta i kampen för kvinnors rätt, det överbryggade svårigheterna. Men de vill ha mer utbildning och möjlighet till reflektion, och det är verkligen något jag stödjer, säger Inga-Maj Andersson.?

?I en annan av studierna frågade hon om kvinnors tankar och känslor inför fostret. Några tyckte det var skönt att få sådana frågor, de hade haft funderingar men inte vågat fråga. Ingen av kvinnorna tog illa upp. Några hade upplevt en relation till barnet. Någon bad det om förlåtelse, hade dåligt samvete och var rädd att orsaka fostret smärta. ?

— De flesta kvinnor klarar abort utan problem, men vi behöver vara lyhörda, kvinnor har så olika behov. Vill de att vi pratar om fostret, gravi-diteten, barnet? Den som avbryter på grund av missbildningar kanske redan har valt ett namn, en annan kanske blir bestört om vi säger barnet i stället för fostret, säger Inga-Maj Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida