Förlossningsvården

Ministern vill ha svar om förlossningsvården

Ministern vill ha svar om förlossningsvården
Kris eller inte? Socialminister Lena Hallengren (S) får inte ihop de skilda bilderna av förlossningsvården. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I dag samlar socialminister Lena Hallengren till möte om förlossningsvården. Hur krisigt är det? Vad har förlossningsmiljarderna gett? Enligt Vårdförbundet ser barnmorskorna inga förbättringar.

På senare år har regeringen satsat flera miljarder kronor på att stärka förlossningsvården. I våras kom Sveriges kommuner och landsting, SKL, med en rapport som pekade på höjd kvalitet och förbättrade resultat. Exempelvis har förlossningsbristningarna minskat och en hel del av förlossningsmiljarderna har använts till att rekrytera personal. Framför allt undersköterskor men också barnmorskor, enligt rapporten.

Läs också: Inte så många fler barnmorskor med förlossningspengen

Men samtidigt rasar svenska mammor över bristande vård. Mediernas rapporter om sommarkaos i förlossningsvården och nu senast den uppmärksammade boken BB-krisen tyder på något annat än det SKL rapporterat om.

Kris eller inte?

För att få ihop den splittrade bilden och få veta hur det går med satsningen på att göra den svenska förlossningsvården bättre har socialminister Lena Hallengren bjudit in SKL samt berörda fackförbund och myndigheter till ett möte, som sker på förmiddagen i dag.

Från Vårdförbundet deltar vice ordförande Ragnhild Karlsson. Hon tar med sig budskapet från förbundets barnmorskor att de som arbetar i vården inte ser några tydliga effekter av förlossningsmiljarderna.

.

– De signaler jag får från våra barnmorskor är att de inte känner av satsningarna i den direkta vården, de ser inte att det har blivit bättre, säger Ragnhild Karlsson.

Enligt Vårdförbundet krävs det betydligt mer för att barnmorskornas arbetssituation ska bli bra och förlossningsvården trygg och jämlik.

En barnmorska per födande borde vara en självklarhet, enligt Vårdförbundet, som också varnar för att dålig arbetsmiljö gör att de mest erfarna barnmorskorna lämnar förlossningsvården, vilket i sin tur drabbar de födande kvinnorna.

Åsa Mörner.

– Det här är en stor genusfråga. Både att kvinnor har sämre tillgång till vård och att de som jobbar i förlossningsvården är kvinnor med för dåliga villkor, säger Åsa Mörner, en av barnmorskorna i Vårdförbundets styrelse.

Bättre villkor – löner och karriärvägar – kommer att tas upp på mötet. Vårdförbundet vill även prata med socialministern om behovet av mer personcentrerad mödravård, där barnmorskan ska ha chansen att kunna avsätta mer tid till kvinnor som behöver det, berättar Ragnhild Karlsson.

– Det här handlar inte bara om förlossningsvården. Mödravården är starten på den viktiga kontakten med mamman och barnet och behöver bli mer personcentrerad, säger hon.

Två fackförbund för barnmorskor

På mötet i dag om förlossningsvården finns två fackförbund på plats som representerar barnmorskor. Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet, som för snart ett år sedan ombildades från professionsförbund till fackförbund inom SRAT, ska båda ge sin egen bild av barnmorskornas verklighet.

Förbunden har inte haft någon kontakt och pratat ihop sig inför mötet, enligt Ragnhild Karlsson.

– Men det skulle förvåna mig om våra bilder av verkligheten skiljer sig åt, säger Åsa Mörner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida