Internationella barnmorskedagen

Det normala födandet utmaning för barnmorskan

Det normala födandet utmaning för barnmorskan
Barnmorskan Carin Boij tillsammans med barnbarnet Milton.

I dag är det den internationella barnmorskedagen. För barnmorskan Carin Boij är det ett tillfälle att rikta ljuset mot yrkets utmaningar så väl nationellt som internationellt.

Sedan början av nittiotalet firas barnmorskans dag 5 maj. Initiativet togs av International Confideration of Midwifes, ICM, och syftet är att synliggöra det viktiga arbete barnmorskor gör för kvinnor, familjer och samhället i stort. 

Starka berättelser

En av dem som brukar uppmärksamma 5 maj är barnmorskan Carin Boij. Hon är precis tillbaka till jobbet efter att ha deltagit i den årliga konferensen Reproduktiv hälsa som i år hölls i Jönköping. Till vardags arbetar hon som universitetsadjunkt vid barnmorskeutbildningen och kliniskt vid förlossningen på Länssjukhuset Ryhov.

Under den sista dagen på konferensen höll hon ett anförande som kom att beröra många av åhörarna. Carin Boij var inbjuden för att prata om sin studie av långtidseffekter hos kvinnor med sfinkterskador och en bit in i föreläsningen började hon gråta. Det var när hon läste högt ur sitt intervjumaterial med kvinnornas vittnesmål om smärta, urinläckage, ständiga gasproblem och förstört sexliv som hon inte kunde hålla tårarna tillbaka. Även i publiken var det flera som grät. Carin Boij samlade sig och summerade:

– Tänk vad de här kvinnorna har lidit i tystnad i så många år. Med om vi kan hjälpa en enda kvinna att slippa detta så har vi gjort väldigt mycket.

Med de nya nationella riktlinjerna om förlossningsskador som lanserades på konferensen hoppas Carin Boij att framtidens förlossningsvård ska kunna minska antalet sfinkterskador så långt det är möjligt.

-Det är fantastiskt att detta uppmärksammas både bland barnmorskor och läkare nationellt nu. Hos oss började detta arbete för många år sedan och ledde till nästan halverad skadefrekvens och där ligger vi fortfarande kvar.

Hög mödradödlighet

På internationella barnmorskedagen tänker Carin Boij på den fortfarande höga mödradödligheten i många länder där det saknas utbildade barnmorskor. Där har svenska barnmorskor en stor uppgift att globalt sprida sina kunskaper inom förlossningsvård menar hon. Samtidigt väntar andra utmaningar här hemma i Sverige.

– Den kanske största utmaningen för framtiden blir att försöka bibehålla det normala födandet som det bästa tänkbara alternativet för de som kan föda den vanliga vägen. Det finns strömningar som talar om många problem och som kan avskräcka kvinnor att vilja föda på vanligt sätt, säger Carin Boij.

Det är inget som låter sig göras i en handvändning och just denna barnmorskedag kommer hon att tillbringa med sina kolleger på förlossningskliniken vid Ryhov. Troligtvis uppmärksammar de sitt yrke ute på stan på något sätt och kanske blir det tårta också. 

Internationella barnmorskedagen

Temat för året är ”Midwifes, mothers and families: partners for life”. Det belyser barnmorskans roll i att stötta kvinnan och hennes familj att själva göra kloka val om vad de behöver för en säker och tillfredställande förlossning.

Under dagen arrangeras öppna hus, politiska möten, familjefester och tårtkalas världen över och barnmorskor uppmuntras att dokumentera sitt arbete i sociala medier.

Källa: ICM

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida