Negativa tankar förvärrar förlossningssmärta

Negativa tankar förvärrar förlossningssmärta
Bättre hjälp till kvinnor med katastroftankar skulle öka deras chans till en positiv upplevelse av förlossningen, enligt psykologen Ida Flinks doktorsavhandling. Arkivbild: Colourbox

Katastroftankar och rädsla för förlossningssmärta kan göra att kvinnan får en ökad upplevelse av smärta och att det tar längre tid att hämta sig efteråt. Den förebyggande vården måste utvecklas för att bättre kunna hjälpa blivande mödrar, anser psykologen Ida Flink som nyligen skrivit en doktorsavhandling om problematiken.

30 december 2011

Ida Flink forskar om vilken betydelse oro och negativa tankar, så kallade katastroftankar, har för hur människor upplever smärta. Hon har undersökt hur katastroftankar påverkar förlossningssmärta samt långvarig smärta i nacke och rygg.

Ältar rädslan

Tankarna leder till att människor ältar sin rädsla och hindrar dem från att hitta en lösning på problemet, menar Ida Flink.

Människor som lever med långvarig smärta i nacke och rygg och som har katastroftankar kan hamna i en vana att undvika jobb, sociala sammanhang och alla rörelser förknippade med smärta.

Tankarna förvärrar smärtan

En förlossning går inte att undvika, även om kvinnor med extrem förlossningsrädsla kan välja att bli förlösta med kejsarsnitt.

– Förlossningen är speciell. Det är en smärta som man vet ska komma men som samtidigt är kortvarig och får ett positivt slut, men de negativa tankarna gör det svårare att hantera smärtan och att återhämta sig efteråt, säger Ida Flink.

Hon anser att den förebyggande vården behöver utvecklas för att kunna hjälpa kvinnor med katastroftankar kring förlossningssmärta. Enligt Ida Flink skulle till exempel en förbättring av dagens KBT-terapi kunna vara en effektiv behandlingsmetod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida