Forskning

Neonatalvård vanligare när mamman ätit antidepressiva

Neonatalvård vanligare när mamman ätit antidepressiva
Oroliga mammor ska inte fatta några drastiska beslut själva om att sluta äta antidepressiva utan alltid rådgöra med sin läkare. Arkivbild: Mostphotos

En av sju mammor som tar antidepressiva under graviditeten får barn som behöver sjukhusvård i början av sitt liv. Om medicineringen skett i slutet av graviditeten är risken för komplikationer ännu större, visar en ny stor svensk studie.

28 oktober 2016

Nyfödda, vars mammor ätit antidepressiva under graviditeten, kan bland annat få problem med att andas efter förlossningen. Studien visar att de som läggs in på en neonatalklinik behöver stanna i genomsnitt fem dagar på sjukhuset och 30 procent får behandling med en övertrycksmask (CPAP) som hjäper till med andningen.

Det är den allra vanligaste typen av antidepressiva läkemedel, SSRI, som resultatet gäller. 14 procent av alla mammor som behandlas med SSRI under graviditeten får barn som behöver läggas in på en neonatalklinik, jämfört med 8 procent av barnen till mammor som inte äter antidepressiva, enligt studien.

Den omfattande registerstudien, där mer än 700 000 barn ingår, är gjord av forskare vid Lunds universtitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Det är data från svenska födelseregistret, läkemedelsregistret och svenskt neonatalt kvalitetsregister som samkörts och analyserats.

Svår balansgång

Risken för komplikationer ökar om mamman äter medicinerna under graviditetens sista månader. I den här gruppen behöver 16 procent av barnen neonatalvård efter förlossningen.

– Det är viktigt att framhålla att risken för svåra komplikationer är väldigt liten för de här barnen, det handlar om övergående besvär som går att hantera. Vi ser heller ingen ökad risk för dödlighet, säger apotekaren och doktoranden Ulrika Nörby, en av forskarna.

Eftersom resultatet utgår från en registerstudie så går det inte att fastslå helt om det är mammans mediciner, psykiska ohälsa eller andra faktorer som gör att dessa barn drabbas i större utsträckning, berättar Ulrika Nörby.

– Troligtvis har mammor som äter antidepressiva i slutet av graviditeten svårare sjukdomstillstånd, vilket också kan påverka barnet.

Det är det här som gör läkemedelsbehandling av gravida med depressionssjukdom till en så svår balansgång. Mammans psykiska ohälsa kan också påverka fostret och ge liknande symptom hos de nyfödda som antidepressiva läkemedel har visat sig kunna ge.

Vanligt med psykisk ohälsa

– Finns det andra behandlingsformer, som KBT, som man bedömer kan fungera, då är det klart att det är bättre än läkemedel. Men det är viktigt att som mamma inte ta några dramatiska beslut på egen hand, utan att diskutera igenom behandlingen noga med sin läkare, säger Ulrika Nörby.

Hon berättar att hon och hennes forskarkolleger hade hoppats på ett mer positivt resultat. Det är ganska vanligt med psykisk ohälsa bland gravida kvinnor. Omkring 10 procent har depressionsproblematik under graviditeten och även ångestsyndrom är vanliga bland gravida. Men det finns en rädsla för att ta antidepressiva mediciner.

– Många kvinnor behöver den här behandlingen och jag kan tänka mig att det hade varit lättare att ta det beslutet om man sett en mindre riskökning för inläggning vid neonatalklinik, säger Ulrika Nörby.

Fler svar kommer

Frågan om hur skadligt det är med SSRI-läkemedel under graviditeten och vilka konsekvenser det får för barnen på lång och kort sikt är fortfarande inte helt utredd. Det finns många forskningsresultat, även internationellt, som kommer fram till olika resultat, som Vårdfokus berättat tidigare.

Men ny forskning är på gång. Bland annat en svensk studie som ska jämföra internetbaserad KBT och läkemedelsbehandling med KBT och placebo, för gravida med depressioner som kräver behandling.

– Vi hoppas alla på att få mer säkra svar på hur stor roll läkemedlen spelar in i att barnen drabbas av komplikationer, säger Ulrika Nörby.

Fakta om studien

  • 741 040 barn, födda mellan juli 2006 och december 2012, ingår i studien som är gjord vid Lunds universtitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.
  • Studien bygger på uppgifter från svenska födelseregistret, läkemedelsregistret och svenskt neonatalt kvalitetsregister.
  • Resultatet visar att 14 procent av alla mammor som behandlas med SSRI under graviditeten får barn som kräver inläggning på neonatalklinik.
  • Då medicineringen sker i slutet av graviditeten är risken för inläggning 16 procent.
  • Bland mammor som inte äter antidepressiva är risken för att barnet behöver neonatalvård 8 procent.
  • Riskökningen för inläggning på neonatalklinik för barn vars mammor ätit antidepressiva är något mindre när resultaten justeras för skillnader i bakgrundsfaktorer, som ålder, vikt, rökning, andra läkemedel och om barnet fötts med kejsarsnitt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida