Sommar 2017

Nu återkallas beviljad semester för barnmorskor

Nu återkallas beviljad semester för barnmorskor
Barnmorskorna i Växjö kommer att få spendera en stor del av sommaren på jobbet. Arkivbild: Mostphotos

Sommarbemanningen är fortfarande inte löst på förlossningen och BB i Växjö. Region Kronoberg väljer nu att dra tillbaka redan beviljad semester för barnmorskorna. Vårdförbundet är starkt kritisk till beslutet.

Under onsdagen blixtinkallades all berörd personal vid Växjö lasarett till ett informationsmöte om sommarsituationen. Personalbristen gör att schemat inte går i hop och som Vårdfokus skrivit om tidigare så har barnmorskorna i Växjö tröttnat på extrapass och tillfälliga lösningar. I ett öppet brev till politikerna i april krävde de flera åtgärder, bland annat 5 000 kronor mer i grundlön.

Arbetsgivaren gick inte med på barnmorskans krav och valde istället att beorda in personal för att täckta tomma pass. Men den åtgärden var inte tillräcklig för att få ihop sommarschemat och därför återkallar nu arbetsgivaren redan beviljad semester.

Annika Hull Laine, centrumchef vid Växjö lasarett, säger till Smålandsposten att förändringarna i sommarschemat måste göras för att garantera patientsäkerheten och en god arbetsmiljö.

Tvingas till delad semester

Förändringarna gäller för hela semesterperioden och berör både barnmorskor och sjuksköterskor vid sjukhuset. Enligt Annika Hull Laine är det oklart i detalj hur schemat kommer att se ut nu, men det handlar om delade semestrar för de anställda.

Beslutet att återkalla semester fattades i oenighet med Vårdförbundet som är starkt kritiska till arbetsgivarens agerande.

– Semestern bör vara sammanhängande så man ska få sin återhämtning. Jag ser många farhågor och risker när anställda inte får tillräckligt med återhämtning. Vi vill stå fast vid att man inte ska dra tillbaka redan beviljad semester. Vi ska göra en bedömning för att se om arbetsgivaren har brustit mot semesterlagen och vårt kollektivavtal, sa Anna Seiborg Kidell från Vårdförbundet Kronoberg till Smålandsposten efter mötet i går.

När Vårdfokus i dag talar med Anna Seiborg Kidell beklagar hon det låsta läget med arbetsgivaren.

– Det här är verkligen inget som gynnar dem i det fortsatta arbetet med att behålla och rekrytera personal. Dessutom tycker jag att det sänder oroande signaler inför framtiden när de väljer denna åtgärd.  Man kunde ha satt sig ner och bemött de krav på bland annat lön som barnmorskorna lämnat på något sätt och se om man hade kunnat mötas, istället för att välja detta alternativ, säger hon.

Vårdförbundet avdelning Kronoberg kommer nu att  begära förhandling för de medlemmar som är berörda och där de anser att Region Kronoberg har brutit mot lag och/eller avtal. En sådan förhandling kan resultera i att Region Kronoberg blir skadeståndsskyldiga.

Nyligen förlorade dock Vårdförbundet en liknande tvist för barnmorskor i Norrköping. Ärendet togs ända till Arbetsdomstolen som ansåg att Vrinnevisjukhuset i Norrköping inte gjorde fel när fem barnmorskor sommaren 2014 tvingades flytta eller dela upp sina redan beviljade semestrar.

 Kan det domslutet påverka situationen i Växjö? 

– Det kan jag inte svara på nu, men om det finns fall där det kan vara aktuellt med skadestånd kommer vi att diskutera det med våra jurister innan. Men först måste vi se hur schemat kommer att se ut för de som berörs av förändringarna, säger Anna Seiborg Kidell.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida