Förlossningsvård

Nu ska barnmorskor få politikerna att lyssna

Nu ska barnmorskor få politikerna att lyssna
Den 16 januari diskuterades utmaningar och lösningar för förlossningsvården i Landstingshuset i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren/DN/TT

Om det ska bli en lösning på krisen i förlossningsvården behöver barnmorskor få ta plats där besluten fattas. Det budskapet fick lokalpolitiker i Stockholm med sig när framtidens förlossningsvård diskuterades under ett seminarium nyligen.

22 januari 2020

Brustna underliv, förstörda känsloliv och barnmorskor som går på knäna. Trots att krisen i förlossningsvården uppmärksammats under en längre tid verkar det vara svårt att hitta hållbara lösningar.

Är det dags för politikerna att lämna sina ideologiska ringhörnor en stund för att försöka hitta blocköverskridande alternativ? Det ville representanter för kvinnoförbunden inom Socialdemokraterna och Liberalerna i Stockholm utforska och bjöd in till ett gemensamt seminarium med rubriken Hur ska framtidens förlossningsvård utformas? förra veckan.

Likheter mellan då och nu

På plats i Landstingshusets stora sal fanns politiker och representanter för barnmorskornas fackliga organisationer och Spädbarnsfonden. Här var också författarna till två uppmärksammade böcker som båda lyfter förlossningsvårdens utmaningar: Hanna och barnsängskriget av barnmorskan Pia Höjeberg och BB-krisen – sveket vid livets början av journalisten Lisa Bjurwald.

Pia Höjeberg inledde mötet och drog bland annat paralleller till 1800-talets fattigstugor där dåtidens barnmorskor hamnade. Hon varnade för att dagens barnmorskor riskerar att bli fattigpensionärer när deras lojalitet med kvinnorna de vårdar riskerar att gå ut över deras egen hälsa och lön.

Läs mer: ”Skrivande är både lust och behov” och ”Hon har startat ett metoo för födande

Men vilka är egentligen problemen i dag, vad är lösningarna och hur mycket ska kvinnorna egentligen få bestämma själva? Det var några av frågorna som lyftes under kvällen.

Att det saknas barnmorskor och att vården behöver mer resurser var de inbjudna politikerna Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd i Stockholm, och Cecilia Elving (L), ordförande i långtidsutredningen för hälso- och sjukvården i Stockholm, överens om. Men där Cecilia Elving sätter sitt hopp till den nya förlossningsavdelningen som öppnar på Capio S:t Görans sjukhus 2022 vill Talla Alkurdi se ytterligare en förlossning på gamla Karolinska.

Vill vara med och fatta beslut

En av barnmorskorna i publiken var Lotta Elvander, disputerad barnmorska och vårdutvecklare på BB Stockholm. Hon tycker ofta att det är ett glapp mellan politikers och barnmorskors uppfattning om vården.

Lotta Elvander. Foto: Sanna Björkman

– Vill man veta hur förlossningsvården ska utvecklas för att vara attraktiv för både födande och barnmorskor så behöver man också ha en nära kontakt med barnmorskorna, säger Lotta Elvander.

Olika syn på vården

I publiken fanns också Emma Jonsson och Dorieth Sone Zidaric, som båda är förtroendevalda för Vårdförbundet i Stockholm. De saknade läkarna i debatten och pekade på att professionerna ofta har olika perspektiv på vården.

– Så fort den födande kvinnan hamnar på förlossningsavdelningen är det alldeles för många som är fokuserade på riskerna med födelsen i stället för att bejaka det som är bra och naturligt, säger Dorieth Sone Zidaric.

Emma Jonsson och Dorieth Sone Zidaric. Foto Sanna Björkman

Liksom flera av de andra barnmorskorna i publiken tyckte Emma Jonsson och Dorieth Sone Zidari att politikerna inte levererade några direkta nyheter under kvällen. De hade gärna diskuterat vidare kring andra förlossningsalternativ och beklagar att möjligheten att föda hemma nu tagits bort i Stockholm.

Att föda på akutsjukhus är ett alternativ som inte passar alla och flera röster under kvällen pekade på behovet av mindre, barnmorskeledda enheter för att möta kvinnornas behov av trygghet och kontinuitet.

”Det finns ingen evidens för att kvinnor vill föda på sjukhus, det är dyrt och barnmorskor vill arbeta på andra sätt. Ändå är det ingen som lyssnar på oss”, var en kommentar från en barnmorska.

Får vara med

Mot slutet av kvällen bad politikerna barnmorskorna att anmäla sitt intresse för att vara med i en referensgrupp åt dem. Flera steg fram, måna om att hjälpa politikerna att fatta beslut som har förankring på vårdgolvet och i forskningen. Lotta Elvander var en av dem.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida