Nu tvingas landstinget i Stockholm ge barnmorskorna påökt

Nu tvingas landstinget i Stockholm ge barnmorskorna påökt
Stockholms personallandstingsråd Anna Starbrink tycker att barnmorskorna är en undervärderad yrkesgrupp. Foto: Anna Molander

Förlossningsvården i länet är underbemannad och politikerna lockar med en lönesatsning som numera också riktar sig till barnmorskorna.

Landstingspolitikerna i Stockholm har höjt en tidigare föreslagen lönesatsning från 45 till 59 miljoner under 2014 och 2015. Pengarna var tänkta till att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor inom onkologi, intensivvård, operationssjukvård, barn och anestesi. Nu omfattas även barnmorskorna.

– Barnmorskorna är en välutbildad grupp som, i likhet med andra välutbildade kvinnor i offentlig sektor, är undervärderad. Dessutom har deras löneutveckling legat för stilla, säger personallandstingsrådet i Stockholm, folkpartisten Anna Starbrink.

Individuella påslag

I lönesatsningen ger politikerna direktiv om att pengarna inte ska gå till generella lönepåslag utan till personer som särskilt bidrar till verksamhetens utveckling.

Är det rätt att politiker bestämmer hur pengarna ska fördelas?

– Alla pratar om individuella lönesatsningar, men när cheferna sedan fördelar pengarna är skillnaderna minimala. Det är den modell som slås fast i kollektivavtalet med Vårdförbundet och det är otroligt viktigt att enskilda medarbetare kan påverka sin löneutveckling. Det får cheferna hacka i sig. Löneutveckling över tid – mer än höjda ingångslöner – är det som på sikt ger lönelyft, säger Anna Starbrink.

Satsning på arbetsmiljön

Stockholms landstingspolitiker satsar också 150 miljoner, fördelat på tre år, som ska användas för att förbättra arbetsmiljön i vården. Hälften av barnmorskorna arbetar deltid i dag och en orsak som anges är att arbetsvillkoren är för tuffa.

Råder de 150 miljonerna bot på det?

– Barnmorskor är en av de yrkesgrupper som arbetar mest deltid vilket är ett problem både för vården och för deras egen ekonomi – bland annat för kommande pensioner. Om det beror på för tuffa arbetsvillkor borde landstinget kunna använda deras kompetens bredare och på andra håll i vården. Pengarna är en lösning här och nu. På lång sikt behövs enorma investeringar i Stockholms sjukvård.

Bristen på barnmorskor i Stockholm diskuteras just nu flitigt i medierna. Anna Starbrink, värjer sig dock mot ordet ”kris” som ibland används. Hon kallar det hellre ett ”ansträngt läge”.

– Vi har en barnmorskebrist här och nu i och med att BB Sophia har öppnat, men jag ser det hellre som en möjlighet än som en kris. Det är bra med ytterligare en arbetsgivare – även om jag som landstingets arbetsgivarrepresentant förstås också tycker att läget är bekymmersamt, säger hon.

Beredd på turbulens

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har både känt till och eftersträvat en ny förlossningsenhet. Anna Starbrink var beredd på att det skulle uppstå turbulens.

Varför planerade inte ni politiker bättre?

– Det är möjligt att vi borde ha diskuterat rekrytering tidigare, å andra sidan togs inte beslutet om att verkligen öppna BB Sophia förrän alldeles nyligen. Men rekryteringen fortgår. Vi har en tuff period som vi ska igenom nu.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida