Barnmorskekongress

Ny app hjälper gravida hålla koll på blodsockret

Ny app hjälper gravida hålla koll på blodsockret
Att registrera kost och fysisk aktivitet parallellt med blodsockermätningarna gör det enklare att hitta en bra nivå på blodsockret. Arkivbild: Mostphotos.

I Norge testas nu en app för kvinnor med graviditetsdiabetes. Syftet är att hjälpa gravida att hålla ett bra blodsocker utan allt för stor inverkan på det dagliga livet. 

Enligt det norska födelseregistret drabbas drygt två procent av alla gravida i Norge av graviditesdiabetes, även om finns anledning att tro att det förekommer en viss underrapportering. En kohortstudie som screenade samtliga gravida visade nyligen på en prevalens på drygt tretton procent.

För de som drabbas blir det ofta en ganska stor omställning av vardagen. Blodsockret behöver hållas på en bra nivå både för moderns och barnets skull. Det blir mycket att hålla reda på och registrera – mat  och dryck, fysisk aktivitet och blodsockernivåer.

Mobilen alltid med 

Få personer går i dag omkring med papper och penna i fickan, däremot finns alltid mobilen nära till hands för de allra flesta. Det faktum tog den norska barnmorskan Iren Borgen fasta på. Tillsammans med sitt forskarteam vid högskolan i Oslo och Akershus har hon tagit fram en app som ska underlätta registreringen och hanteringen av blodsockernivåerna. Appen är del av hennes doktorsavhandling och förra veckan fick hon möjlighet att presentera delar av sitt arbete vid världskongressen för barnmorskor i Toronto.

Appen Gravid + består av fyra delar: blodsocker, mat och dryck, fysisk aktivitet och information om diabetes. I blodsockerdelen tankas mätvätvärdet automatiskt från blodsockerapparaten till mobilen. Eftersom appen än så länge endast finns inom studien finns ingen koppling till journalen utan mätvärdena gås igenom från mobilen i samband med besöken hos barnmorskan.

Tre månader efter förlossningen får kvinnan en påminnelse om att det är dags att göra rutinkontrollen av fasteblodsockret.

Finns på flera språk

Appen finns på språken norska, urdu och somali. De två senare utgör de största språken bland utlandsfödda kvinnor i Norge. Den norska appen väntas bli klar 2019 i samband med att Iren Borgen lägger fram sin doktorsavhandling, En liknade app finns sedan ett par år i Danmark.

Fakta om graviditesdiabetes, GDM.

  • Drabbar drygt två till tre procent av alla gravida i Sverige.
  • Under graviditeten behöver kroppen mer av hormonet insulin för att hålla blodsockret på normala nivåer.
  • Barnmorskan kontrollerar blodsockret regelbundet på mödravården. Är nivåerna höga tas även ett fasteblodsocker och en så kallad glukosbeslastning görs.
  • Vid gravidtetsdiabetes räcker det ofta med bra mat och regelbunden fysisk aktivitet för att hålla blodsockernivåerna så normala som möjligt. Ibland blir det aktuellt med mediciner, som insulin eller tabletter.
  • För de allra flesta kvinnor går graviditetsdiabetes över efter förlossningen. 

Källa: 1177/Vårdguiden

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida