Forskning

Ny studie om klipp och förlossningsskador

Ny studie om klipp och förlossningsskador
Ett klipp i underlivet i samband med att sugklocka används kan jämföras en spontan bristning motsvarande grad 2. Foto: Istockphoto

Minskar ett klipp i underlivet risken för förlossningsskador när sugklocka används? Det hoppas svenska forskare få svar på genom en ny stor studie som startar inom kort.

Som Vårdfokus skrivit om tidigare finns det väldigt lite forskning kring förlossningskador. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, konstaterade i en rapport förra året att 14 av 18 granskade förlossningsskador finns det ingen evidensbaserad kunskap om.

När det handlar om förlossningsskador då sugklocka används visar erfarenheter från Finland och Nederländerna att skadorna kan halveras om ett klipp på tre till fyra centimeter läggs i slidöppningen innan barnet kommer ut. Nu vill forskare ta reda på om det är kunskap som kan tillämpas på den svenska vården.

Tät uppföljning

Med bidrag på 12,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet går startskottet för EVA i mitten av juni. Det är en fyra år lång studie som ska jämföra hur klipp påverkar förstföderskor som föder med sugklocka, jämfört med de som inte blir klippta. Minst 700 kvinnor ska inkluderas och de som ger sitt medgivande till att delta i studien kommer att lottas till klipp eller inte om det blir aktuellt med sugklocka vid förlossningen. Drygt var tionde kvinna föder i dag med sugklocka.

Förlossningsläkaren Sophia Brismar Wendel vid Danderyds sjukhus är ansvarig för studien. Hon säger i ett pressmeddelande att kvinnorna som deltar i studien kommer att få extra noggrann uppföljning.

– Då behandlas komplikationer, underlivsbesvär och hur sexlivet fungerar. Kvinnorna erbjuds telefonkontakt samt återbesök efter sex månader. De får också en direktkontakt med barnmorska och läkare som kan ge råd eller undersöka och behandla vid behov. I rutinvård efter sugklocka ges normalt ingen särskild uppföljning.

Metoden lärs ut

Enligt Sophia Brismar Wendel visar internationella registerstudier att andelen kvinnor som fick en allvarlig förlossningsskada, så kallad sfinkterruptur, minst halverades i de fall man utfört det specifika klippet. Med EVA-studien hoppas forskarna kunna bevisa eller avfärda detta, eftersom den är upplagd på ett vetenskapligt mer korrekt sätt med sitt slumpmässiga urval.

I samband med studien kommer forskarna också att lära ut det specifika klippet, som läggs mot nedre slidöppningen när huvudet syns. Tanken är att det kan minska belastningen på slidöppningens muskulatur och att bristningen leds bort från analöppningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida