Halmstad

Ny teknik ökade utsläppen av lustgas på förlossningen

Ny teknik ökade utsläppen av lustgas på förlossningen
Det nya systemet skulle minimera utsläppen av lustgas utomhus. I stället ökade halterna inne på förlossningen. Arkivbild: TT

En ny destruktionsanläggning skulle minska utsläppen av lustgaser till utomhusluften. I stället ökade halterna av den giftiga gasen inne på förlossningsenheten. Nu tvingas mammorna hålla masken extra tätt mot munnen.

I våras installerade Region Halland en ny destruktionsanläggning på Hallands sjukhus i Halmstad. Den skulle minimera utsläppen av lustgas till atmosfären utomhus.

Lustgas består av dikväveoxid som inte bör finnas utomhus eftersom det ökar på utsläppen av koldioxid och därmed påverkar klimatet negativt.

Men när en oberoende arbetsmiljökonsult kontrollerade inomhusluften på förlossningen i Halmstad visade det sig att anläggningen inte fungerade som den skulle. Endast 75 procent av den lustgas som mammorna förbrukade hamnade i destruktorn, resten läckte ut i förlossningsrummet.

Olika delar passar inte ihop

Det visade sig att de olika delar som ingår i systemet inte passade ihop med varandra.

Vid två av åtta mätningstillfällen som varade under fyra timmars lustgasanvändning överskreds de hygieniska gränsvärden som gäller enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer för lustgasanvändning inomhus.

Längre tids exponering av lustgas kan ge skadliga långtidseffekter hos personalen i form av trötthet, balanssvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och risk för missfall vid graviditet.

I början av sommaren instruerades den personal som då var på plats om riskerna med den nya anläggningen. Bland annat förklarades att de ska hålla uppsikt över den allmänna ventilationen och försöka vädra vid städning och byten för att bli av med överskottet av lustgas inne på förlossningsrummen.

Personalen informerades också om att den födande måste hålla masken tätt mot munnen och att vädra ut kvarstående andningsluft i masken så länge som möjligt efter att de använt lustgas. För att stödja mammorna i detta uppmanas närstående hjälpa de födande att hålla masken så tätt som möjligt.

Kritisk mot upphandlingen

De enda i Sverige som hade provat det nya destruktionssystemet var förlossningen i Jönköping.

– Det jag kan tycka var klantigt var att Halland köpte in systemet för tre miljoner kronor innan man ens hade börjat göra mätningarna i Jönköping, säger barnmorskan Sandra Enlund som är förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud på förlossningen i Halmstad.

Enligt leverantören uppfyllde dock systemet alla de krav som hade ställts på det i upphandlingen, som gjordes av regionfastigheter. Det var först när allt var på plats och man började testa systemet som man såg att det inte höll måttet.

En anmälan har nu skickats från Region Halland till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo samt till Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och leverantören.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida