Barnmorskors kompetens

Nya ordföranden kan tänka sig direktutbildning

Nya ordföranden kan tänka sig direktutbildning
Mia Ahlberg disputerade i våras på en avhandling om förlossning med sugklocka. Hon har i dag en post doc-anställning på Karolinska institutet.

Barnmorskeförbundets nya ordförande, Mia Ahlberg, vill att den nuvarande barnmorskeutbildningen antingen blir längre eller att den förändras från grunden och görs om till en direktutbildning.

30 november 2015

Hon ser för- och nackdelar med båda varianterna och vill därför att frågan noga utreds innan man definitivt bestämmer sig.

I dag är barnmorskeprogrammet ett och ett halvt år efter den treåriga sjuksköterskeutbildningen. Men barnmorskeutbildningen är populär och många har hunnit arbeta i flera år som sjuksköterska innan de äntligen antas till den.

Kompetens i mycket

– Redan från början vet många att det är just barnmorska de vill bli. Med en direktutbildning skulle man koncentrera utbildningen kring vårt huvudområde samtidigt som det skulle gå snabbare att bli barnmorska, vilket är viktigt med tanke på pensionsavgångarna. Å andra sidan kan man då inte arbeta inom så många olika områden som om man är sjuksköterska, säger Mia Ahlberg.

Barnmorskeutbildningen matchar inte den verklighet som barnmorskor ställs inför i dag, anser Mia Ahlberg och räknar upp några av de många kompetensområden som de förväntas behärska. De ska inte bara kunna jobba med graviditeter och förlossningar utan också med aborter, utföra självständiga ultraljudsundersökningar, arbeta på ungdomsmottagningar och med klimakterierådgivning.

– Arbetsfältet är numera så brett att det inte längre ryms inom den nuvarande utbildningen, säger Mia Ahlberg. 

Ordförande i tre veckor

Det har bara gått tre veckor sedan hon tog över ordförandeskapet i Svenska barnmorskeförbundet, efter Ingela Wiklund som hade haft uppdraget i åtta år. Men Mia Ahlberg är inte någon nykomling. De senaste två åren har hon varit vice ordförande.

I sin nya roll som ordförande vill Mia Ahlberg framföra allt se till att den kompetens och erfarenhet som barnmorskor besitter bättre tas tillvara.

– Med duktiga barnmorskor i vården, men också på viktiga beslutspositioner, kommer barnmorskeperspektivet att belysas och säkras när vården utförs och planeras. Det viktigaste för mig är att kvinnorna får bästa möjliga vård, säger hon.

Att stötta systerorganisationer i andra länder och se till att barnmorskor får möjlighet till kompetensutveckling under hela sin yrkesaktiva tid är också frågor som ligger Mia Ahlberg varmt om hjärtat. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida