Graviditet

Nya rön att alkohol kan orsaka flera sjukdomar hos foster

Nya rön att alkohol kan orsaka flera sjukdomar hos foster
Det är okänt vilken mängd alkohol som orsakar fostret sjukdomar. Bild: Mostphotos

Forskning tyder på att alkohol under fostertiden kan ge andra sjukdomar än de tidigare kända skadorna. Det kan få betydelse för folkhälsan på sikt, skriver Läkartidningen.

7 augusti 2017

Det har gått 40 år sedan forskare visade att alkohol ger fosterskador och diagnosen fetalt alkoholsyndrom fastställdes.
Tillståndet försämrar tillväxten både före och efter födseln, ger nedsatt kognitiv förmåga, beteendeproblem, avvikande utveckling av hjärnan. Dessutom märks karaktäristiska ansiktsdrag.

Men alkohol under fosterlivet verkar kunna öka risken för andra sjukdomar också, enligt en artikel i Läkartidningen.

Kroniska sjukdomar

Författarna hänvisar till flera studier. En amerikansk studie på vuxna med den lindrigare diagnosen fetal alkoholspektrumstörning har visat att de led av fler kroniska sjukdomar från många organsystem än normalpopulationen.
Australiensk forskning har också visat att dålig njurfunktion, fetma och hjärtkärlsjukdomar hos barn var vanligare i vissa aboriginska samhällen med högt alkoholintag under graviditet än i samhällen utan alkoholexponering.

Dessa resultat och försök på möss talar, enligt författarna, för att alkohol under fosterlivet kan leda till hjärtkärlsjukdomar, njursjukdom och metabola sjukdomar.

Författarna tycker att områden med alkoholskador är eftersatt i Sverige. De vill se liknande specialiserade kliniker i Sverige som finns i USA. Där och i andra västerländska länder finns en multiprofessionell arbetsmodell för patienterna med utredning, behandling och stöd.

Okänt vilken mängd alkohol

Det saknas data på hur mycket alkohol som är säkert att dricka och när under graviditeten, men riskerna för fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom är under embryonalperioden.

Sverige saknar aktuell mätning om hur vanligt det är med fetalt alkoholsyndrom och den lindrigare diagnosen, fetal alkoholspektrumstörning.
Data från USA presenterades på den senaste internationella konferensen om ämnet och visade att skadorna är vanligare än tidigare studier visat. Prevalensen av fetalt alkoholsyndrom var 0,42 procent och av fetala alkoholspektrumstörningar 4,8 procent. Som jämförelse nämns att prevalensen av autism är 1 procent.

Författarna till artikeln lyfter fram att ansvaret för det preventiva arbetet, screening, stöd och behandling i frågor om alkoholbruk för kvinnor i fertil ålder inte bara är mödravårdens område. Det berör också skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicin, primärvård och beroendemedicin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida