Forskning

Nyförlösta med diabetes typ 1 kan behöva mer stöd

Nyförlösta med diabetes typ 1 kan behöva mer stöd
Barnmorskan Karolina Lindén hoppas att man redan under graviditeten ska kunna identifiera vilka kvinnor med diabetes typ-1 som kan behöva extra stöd efter utskrivningen från BB. Foto: Cecilia Hedström

Svängande blodsocker och glapp mellan vårdgivare kan göra första tiden med en ny bebis tuff för kvinnor med diabetes typ 1. Med rätt stöd kan situationen bli mer hanterbar, visar barnmorskan Karolina Lindén i sin avhandling.

De allra flesta kvinnorna i barnmorskan Karolina Lindéns studie om gravida med diabetes typ 1 mådde ganska bra efter hemkomsten från BB.  Samtidigt uppgav två tredjedelar av de nyförlösta kvinnorna att de hade problem med instabilt blodsocker. En fjärdedel av dem hade mer svårhanterliga besvär.

– Det är klart att det blir oerhört skrämmande om man går och håller ett barn och samtidigt blir så yr att man måste sätta sig, det skapar naturligtvis rädslor, säger Karolina Lindén som är verksam inom Närhälsan i Göteborg.

Oklara orsaker

– Vad de kraftiga svängningarna i blodsocker beror på vet vi inte helt säkert. Jag har träffat många kvinnor som upplever att amningen påverkar blodsockret och det finns studier som bekräftar det och studier som inte gör det. Sömnbrist och hormonomställning kan också påverka blodsockret, men det är svårt att veta exakt vad som är vad, säger Karolina Lindén.

I sin forskning har hon följt 168 kvinnor under graviditeten och upp till sex månader efter förlossningen med fokus på välbefinnande och förmåga att hantera sin diabetes. En tredjedel av deltagarna uppgav att de skulle behöva mer professionellt stöd.

Regionala skillander

– Det kunde handla om att de inte visste vart de skulle vända sig när de kom hem från BB och hade frågor om sitt blodsocker och sin behandling. Beroende på var i landet de befann sig kunde det finnas glapp i vårdkedjan och kvinnan var ofta den som själv fick ta initiativ till vårdkontakten, berättar Karolina Lindén.

Med hjälp av enkla lösningar, som uppföljning via telefon och digitala möten, kan vården bli mer tillgänglig för de nyförlösta kvinnorna. Den snabba tekniska utvecklingen inom bland annat kontinuerlig blodsockermätning kan vara till god hjälp för de här kvinnorna.

– Bara sedan jag gjorde min datainsamling 2016- 2017 har det skett enormt mycket, men jag kan inte dra några slutsatser av det i det här materialet.

Skilja på person och sjukdom

Karolina Lindén är noga med att understryka att kvinnor med diabetes typ 1 inte bör patologiseras, men att det är en grupp som sällan uppmärksammas. Att få vård utifrån sina förutsättningar är en rättighetsfråga, menar hon.

Fredag den 16 mars disputerar Karolina Lindén med sin avhandling Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum Well-being and diabetes management vid Sahlgrenska akademien i Göteborg. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida