Ofrivilligt barnlösa män mår sämre än man tidigare trott

Ofrivilligt barnlösa män mår sämre än man tidigare trott
Marianne Johansson har funnit att ofrivilligt barnlösa män har sämre livskvalitet än vad man tidigare trott. Hon är också vice ordförande i Barnmorskeförbundet. Foto: Barnmorskeförbundet.

Som att bestiga ett berg. Så beskriver många ofrivilligt barnlösa män sina känslor inför barnlösheten.Citatet kommer ur en avhandling om ofrivillig barnlöshet, som Marianne Johansson lagt fram vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Marianne Johansson konstaterar i sin avhandling att män påverkas mer negativt av ofrivillig barnlöshet än vad man tidigare känt till. Hon har intervjuat män och kvinnor som försökt få barn genom konstgjord befruktning (in vitro fertilisering, IVF)  men som efter två år inte har lyckats.

Avhandlingen visar att barnlösheten av kvinnorna upplevs som en livssorg medan männens upplevelse beskrivs som att bestiga ett berg, ta en etapp i sänder för att försöka nå toppen och målet att bilda familj.

Frustration

Männen blir frustrerade av att inte veta varför de är ofruktsamma. De upplever att fokus ligger på kvinnan och hennes upplevelser, männen känner sig ofta marginaliserade.

Inför sin avhandling har Marianne Johansson intervjuat tre grupper av par, en grupp som fått barn efter IVF-behandling (varav omkring en tredjedel hade adopterat barn), en grupp med barnlösa par och en kontrollgrupp som fått barn utan medicinsk behandling.

Lägre livskvalitet

Paren utan barn hade betydligt lägre livskvalitet än både par som fått barn efter IVF-behandling och par som fått barn utan behandling. Detta gällde både män och kvinnor.

– De upplevde fortfarande infertiliteten som central i livet. Framför allt påverkas livskvaliteten hos män utan barn negativt i högre utsträckning än vad som tidigare rapporterats i studier kring ofrivillig barnlöshet, säger Marianne Johansson.

Sjukvården måste ta sig tid

Marianne Johansson tycker det är viktigt att sjukvården tar sig tid med stödjande samtal efter avslutad behandling, där fokus ligger på parets, mannens respektive kvinnans, reaktioner och tankar kring infertilitet och framtid.

– Jag anser även att sjukvården bör sträva efter att minska gruppen där IVF-behandlingen inte lyckats. Detta kan ske genom att i vissa fall erbjuda paren ytterligare ett antal behandlingar, säger Marianne Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida