Olika gränsområden

Olika gränsområden
Foto: Mostphotos

Gränsvärdena för när kvinnor med förhöjt blodsockervärde diagnostiseras med graviditetsdiabetes är inte lika i Sverige.

När ett förhöjt plasmasocker vid glukosbelastning klassas som graviditetsdiabetes varierar mellan 8,9 och 12,2 millimol per liter. Drygt hälften av mödrahälsovårdsområdena använder 10,0 eller högre.

— Ett lägre gränsvärde innebär att fler får diagnosen. Det kan medföra högre kostnader för utredning, behandling och extrakontroller. Samtidigt får kvinnorna råd om kost och motion i ett tidigare skede jämfört med gravida i de områden som har ett högre gränsvärde, säger barnmorskan Maria Lindqvist, doktorand vid Umeå universitet, vid enheten obstetrik och gynekologi.

Forskargruppen som hon tillhör har undersökt vilka riktlinjer och gränsvärden för graviditetsdiabetes som tillämpades i Sverige 2011-2012 och studerat prevalens och graviditets- och förlossningsutfall i relation till de olika gränsvärdena.

Två av landets 43 mödrahälsovårdsområden erbjuder screening till alla gravida i vecka 28, och i tidig graviditet om vissa riskfaktorer finns i kvinnans hälsohistoria. I övriga Sverige görs selektiv screening baserad på olika riskindikatorer, som diabetes hos nära släktingar, tidigare graviditetsdiabetes, att kvinnan fött barn som väger över 4,5 kilo eller har bmi 30 eller mer. Riskindikatorer under graviditeten kan vara accelererad fostertillväxt, högt slumpmässigt plasmaglukos och polyhydramnios (för mycket fostervatten).

Forskargruppen i Umeå har visat att med högre tvåtimmarsvärden vid glukosbelastning ökar till exempel andelen barn som är stora i förhållande till graviditetslängden, liksom planerade och akuta kejsarsnitt och instrumentell förlossning.

Maria Lindqvist såg att kvinnor med ett bmi på minst 30 hade mer än fyra gånger ökad risk att utveckla graviditetsdiabetes än de med ett lägre bmi. För kvinnor 35 år och äldre var risken att utveckla graviditetsdiabetes fördubblad och för kvinnor födda utanför Norden var risken mer än fördubblad. Arbetslösa, sjukskrivna gravida kvinnor med enbart grund-skola eller gymnasieutbildning hade också ökad risk. Maria Lindqvist tycker att de riskfaktorerna borde inkluderas i indikationerna för att erbjuda screening.

— Det är lite uppseendeväckande att man fortfarande inte enats om ett gemensamt diagnostiskt gränsvärde för graviditetsdiabetes. Det är hög tid för det och för nationella riktlinjer för screening, konstaterar hon.

På Socialstyrelsen pågår nu arbete med nationella rekommendationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida