Mödravård

Östergötland inför screening för havandeskapsförgiftning

Östergötland inför screening för havandeskapsförgiftning
För att tidigt upptäcka preeklampsi får barnmorskorna i Östergötland lära sig att med hjälp av ultraljud undersöka blodflödet från livmodern till moderkakan. Arkivbild: Mostphotos

Genom en kombination av en rad diagnostiska åtgärder för att tidigt upptäcka preeklampsi hos gravida hoppas regionen kunna halvera risken för att insjukna.

– Eftersom regeringen valt att satsa på kvinnors hälsa och vill se tidiga förebyggande insatser väljer vi att sätta igång med det här så fort som möjligt. Vi har redan har den infrastruktur som behövs på plats och tycker att det är onödigt att vänta, säger Christoffer Bernsköld (S) som är ordförande i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

Nämnden väntas fatta beslut om finansieringen i nästa månad för att kunna komma igång med screeningen redan till årsskiftet. Kostnaden beräknas bli cirka 1,2 miljoner om året.

Inget enkelt test

Länge har forskarna försökt att hitta en biomarkör i blodet som skulle göra det enkelt att i ett tidigt skede upptäcka om en gravid kvinna riskerar att utveckla preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning som det heter på svenska. Ännu finns ingen sådan enkel testmetod på marknaden.

Däremot har internationell forskning visat att går det att hitta dessa kvinnor om man på ett systematiskt sätt kombinerar olika diagnostiska rutiner och åtgärder.

Det är betydligt mer komplext än ett enkelt blodprov, men görs det på rätt sätt kan uppemot 95 procent av dem som riskerar att insjukna i havandeskapsförgiftning före vecka 34 hittas. Det är de kvinnorna som oftast blir mest sjuka och som ibland måste förlösas tidigt för att försöka rädda mamman och barnet.

– En av mina stora utmaningar som läkare har länge varit att få det här känt och att väcka intresse för det. Därför tycker jag att det är roligt att politikerna nu satsar på detta, säger Eric Hildebrand, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Batteri av undersökningar

I den nya rutinen ingår bland annat att i vecka 11-14:

  • göra en ultraljudsmätning av blodflödet från livmodern till moderkakan
  • ta blodprover för analys av biomarkörerna PLGF och PAPP-A i moderkakan
  • noga dokumentera mammans medicinska bakgrund
  • väga och ta medelartärblodtrycket

Ultraljudsbarnmorskorna inom mödravården får en central roll genom att det är de som kommer att samla in all data och själva utföra undersökningarna. Redan i dag gör barnmorskorna ultraljud på gravida kvinnor. Flera har redan undervisats i att också mäta blodflödet från livmodern till moderkakan. Så småningom ska de kunna göra det inom all mödravård i regionen.

Skillnaden mot i dag är att ultraljudsundersökningen kommer att ta lite längre tid och att barnmorskorna måste avsätta tid för blodprovstagning och för att informera mammorna. Även läkarna måste lägga mer på att informera i de fall där risken för preeklampsi upptäcks.

Behandlas med Trombyl

Vården av kvinnor med havandeskapsförgiftning har länge skilt sig åt mellan olika sjukhus, kanske mest för att man inte riktigt haft någon enkel behandling att erbjuda. Det vanligaste är att hålla blodtrycket i schack, att uppmana kvinnan att vila och att göra täta kontroller.

Men senare års forskning har visat att uppemot 80 procent av kvinnorna undgår att insjukna om de före vecka 16 behandlas med låga mängder acetylsalicylsyra. I Östergötland kommer därför alla kvinnor som riskerar preeklampsi att behandlas med Trombyl.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida