forskning

P-piller gav sämre livskvalitet

P-piller gav sämre livskvalitet
Efter tre månader tyckte kvinnorna som fått p-piller att deras livskvalitet försämrats. Arkivbild: TT

Det vanligaste kombinerade p-pillret påverkade livskvaliteten negativt, enligt en ny placebokontrollerad svensk studie.

Hälften av de 340 kvinnor som ingick i studien lottades till att äta p-piller och hälften fick i stället placebo.

Efter tre månader skattade de kvinnor som fått p-piller sin livskvalitet som sämre än tidigare. Humör, välmående, självkontroll och energinivå påverkades negativt. Bland de som fått placebo sågs inga sådan effekter.

Förändringarna var relativt små och det var ingen ökning av depressiva symtom, påpekar forskarna vid Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm, som tillsammans står bakom studien. Det är en av få studier som jämfört p-piller med placebo, även om det de senaste åren har kommit allt fler studier som tittat just på hur hormonella preventivmedel påverkar humöret och lusten. Se länkar intill denna artikel.

Den typ av kombinerade p-piller som användes i studien innehåller etinylöstradiol och levonorgestrel. Det rekommenderas i Sverige i första hand eftersom det anses ha lägst blodproppsrisk bland de kombinerade p-pillren. Resultaten från studien kan inte generaliseras till andra sorters kombinerade p-piller eftersom de kan ha olika riskprofil och biverkningar.

Studien A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women – a double-blind, randomized, placebo-controlled trial är publicerad i tidskriften Fertility and Sterility.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida