Paracetamol kan användas?

3 september 2014

Att paracetamol under graviditet skulle påverka barnets neuropsykiatriska utveckling saknar vetenskapligt stöd, konstaterar PRAC, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté. Två vetenskapliga studier visade på ett misstänkt samband men efter att ha värderat studierna avfärdar PRAC misstanken. Paracetamol kan användas där det är medicinskt motiverat men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida