Patienter överdoserades – läkemedelspump stoppas

En koreansk läkemedelspump — Accufuser easy bolus — stoppas från den svenska marknaden efter att två kvinnor överdoserats i samband med förlossning. Läkemedelsverket misstänker att den bristfälliga bruksanvisningen kan ha bidragit till händelserna.

Det är vid förlossningsavdelningarna i Eskilstuna och Västerås som två kvinnor känt domningar – i ena fallet från nacke till fot, i det andra i ett ben – efter att de fått för mycket läkemedel via pumpen.

Läkemedelsverket anser att pumpens bristfälliga bruksanvisning kan ha bidragit till problemen. Bland annat saknas varningar om patientgrupper som inte ska använda pumpen, information om hur stor mängd vätska som ska tillsättas för att inte påverka flödet och varningar om vad som händer om ballongen fylls för mycket eller för lite.

Tillverkaren försvarar sig med att den svenska bruksanvisningen inte godkänts av dem, något som Läkemedelsverket viftar bort, eftersom tillverkare enligt lag är ansvariga för att översätta alla dokument som ska säljas på den svenska marknaden.

Läkemedelsverket anser att bristerna i dokumentationen är så stora att produkten inte kan användas på ett säkert och korrekt sätt och stoppar därför försäljningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida