Förlossningsvård

Platstillgång ska styra var kvinnorna föder

Från den 1 maj får blivande föräldrar i Stockholm välja var de ska föda utifrån var det finns plats. De förlossningsenheter där maxkapaciteten redan är nådd går bort.

Pressen på förlossningsvården i Stockholms läns landsting ökar inför sommaren. När BB Sophia lägger ner sin verksamhet 15 maj ska cirka 3 000 förlossningar fördelas på de kvarvarande sex förlossningsenheterna.

Begränsat val

För att klara av situationen begränsas möjligheterna för de blivande föräldrarna att fritt välja var de vill föda.

Det nya systemet innebär att det kommer att synas i den gemensamma journalen för mödravården och förlossningen hur många blivande föräldrar som har valt en viss enhet. Om maxkapaciteten är nådd för en viss vecka kommer inte fler blivande föräldrar att kunna välja just den enheten.

Personalen avgör

Med den nya rutinen hoppas landstinget att fler ändå ska få föda på den enhet de valt i första hand.

När det är dags att föda ska föräldrarna, precis som tidigare, ringa förlossningen och rådgöra om när det är dags att komma in. Det är fortfarande alltid personalen på varje enhet som bedömer om det är lämpligt att ta emot den kvinna som ska föda eller inte och som har ansvaret för att hänvisa vidare om de anser det nödvändigt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida